Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

WINFC — Wynik w skrócie

Project ID: 632536
Źródło dofinansowania: FP7-JTI
Kraj: Włochy
Dziedzina: Transport, Środowisko

Dokładniejsze dane pokładowe – bardziej ekologiczne lotnictwo

Moduł pokładowy przetwarzający w czasie rzeczywistym dane o pogodzie oraz dane o natężeniu ruchu w powietrzu może w różny sposób zwiększyć wydajność samolotów.
Dokładniejsze dane pokładowe – bardziej ekologiczne lotnictwo
W ostatnich dekadach osiągi statków powietrznych uległy ogromnej poprawie, jednak nadal widoczne jest dążenie do opracowania bardziej bezpiecznych i bardziej zrównoważonych sposobów podróżowania. W ramach finansowanego ze środków UE projektu WINFC (Weather information fusion and correlation for weather and traffic situational awareness) stworzono system do wybierania optymalnej trajektorii lotu, którego zadaniem jest zmniejszenie obciążenia pilota oraz redukcja poziomu emisji i hałasu.

Aby zaplanować najbardziej optymalną trajektorię, system pozyskuje dane z radarów meteorologicznych i prognoz pogody oraz oficjalnych komunikatów dla pilotów. Następnie analizuje te dane, wykorzystując quasi inteligentny pokładowy algorytm do optymalizacji trajektorii.

Opracowany przez zespół moduł do adaptacyjnego przetwarzania danych tworzy mapę informacyjną/mapę ryzyka ostrzegającą pilota o niesprzyjających warunkach pogodowych. Program szacuje wydajność i emisję samolotu z uwzględnieniem danych meteorologicznych, a następnie porównuje uzyskane wyniki z mapą ryzyka zawierającą informacje o zagrożeniach klimatycznych i natężeniu ruchu w powietrzu.

Strumienie danych obejmują informacje o wietrze (kierunek i prędkość), jak również o gęstości powietrza, temperaturze, ciśnieniu i wilgotności względnej – wszystkich tych czynnikach, które wpływają na siłę ciągu, zużycie paliwa i emisję.

Po przetestowaniu i sprawdzeniu poprawności oprogramowania zespół opracował plan wdrożenia systemu i przedstawił wyniki wszystkim zainteresowanym stronom za pośrednictwem strony internetowej projektu oraz na kilku międzynarodowych konferencjach i wydarzeniach.

Nowy moduł – doskonały przykład potwierdzający nowoczesność europejskich technologii lotniczych – może zmniejszyć zużycie paliwa przez samoloty, jednocześnie poprawiając ich bezpieczeństwo. Oczekuje się, że po wdrożeniu technologia ta przyczyni się do zmniejszenia emisji CO2 i NOx oraz redukcji hałasu generowanego przez samoloty.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Samolot, informacje o pogodzie, WINFC, optymalna trajektoria, emisja, lotnictwo
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę