Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Ukierunkowane dostarczanie leków do mózgu

Leczenie guzów mózgu jest ograniczone ze względu na barierę krew-mózg (BBB), która blokuje dostęp leków do mózgu. Z tego powodu pilnie potrzebne są alternatywne metody.
Ukierunkowane dostarczanie leków do mózgu
Bariera krew-mózg to półprzepuszczalna bariera oddzielająca krew od płynu pozakomórkowego ośrodkowego układu nerwowego (CNS). Składa się z komórek śródbłonka połączonych ze sobą za pomocą ścisłych złączy, które umożliwiają selektywny transport aminokwasów i glukozy, a także przenikanie wody i cząsteczek lipofilowych. Mimo że bariera ta broni dostępu do mózgu, uniemożliwiając przenikanie szkodliwych substancji do mózgu, jednocześnie blokuje dostarczanie do niego wielu substancji leczniczych.

Aby rozwiązać ten problem, naukowcy pracujący w ramach finansowanego przez UE projektu MRGFUS IN THE BRAIN (Focused ultrasound under magnetic resonance guidance for targeted drug delivery in the brain) zaproponowali metodę czasowego przerwania bariery krew-mózg za pomocą zogniskowanych ultradźwięków w połączeniu z mikropęcherzykami. Celem było usprawnienie dostarczania leków, takich jak przeciwciała, które już są stosowane w leczeniu przerzutów w przypadku HER2-dodatnich nowotworów piersi u ludzi.

Naukowcy zastosowali ultradźwięki w miejscu występowania guza przy pomocy rezonansu magnetycznego (MR), przerywając barierę krew-mózg tylko w jednym miejscu. Metodę testowano na zdrowych szczurach i wykazano, że tę barierę można przerywać wielokrotnie bez znacznego uszkodzenia mózgu pod warunkiem stosowania niskich wartości ciśnienia akustycznego. U szczurów chorych na raka piersi z przerzutami do mózgu leczenie za pomocą zogniskowanych ultradźwięków w połączeniu z leczeniem przeciwciałami wykazało zahamowanie wzrostu guza w okresie leczenia.

Mimo częściowej skuteczności metody in vivo naukowcy są pewni, że technologia zogniskowanych ultradźwięków sterowanych obrazowaniem MR to obiecująca metoda umożliwiająca leczenie różnych chorób ośrodkowego układu nerwowego poprzez ukierunkowane dostarczanie leków do mózgu. Aby osiągnąć ten cel, konsorcjum rozszerzyło protokoły dotyczące sprzętu i obrazowania w celu kontynuowania badań nad możliwościami usprawnienia dostarczania leków poprzez przerwanie bariery krew-mózg za pomocą zogniskowanych ultradźwięków.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences

Słowa kluczowe

Bariera krew-mózg, MRGFUS IN THE BRAIN, zogniskowane ultradźwięki, leczenie przeciwciałami, rak piersi
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę