Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowe standardy i systemy oceny w celu ulepszenia rozwiązań biometrycznych

Lepsza ocena technologii biometrycznych i wyższe europejskie standardy w tej dziedzinie przyczynią się do poprawy efektywności rozwiązań biometrycznych i zwiększenia bezpieczeństwa.
Nowe standardy i systemy oceny w celu ulepszenia rozwiązań biometrycznych
Elektroniczne paszporty są przykładem zastosowania technologii biometrycznej w praktyce. Również w smartfonach wykorzystano rozwiązania biometryczne w funkcjach związanych z bezpieczeństwem i dostępnością. Technologia ta nie jest jednak bez wad, a brak standardów oceny operacyjnej utrudnia określenie jej niezawodności. Stworzyło to potrzebę opracowania nowego systemu oceny jakości, podatności i niezawodności technologii biometrycznych.

W ramach finansowanego przez UE projektu BEAT (Biometrics evaluation and testing) stworzono nową koncepcję standardów oceny operacyjnej dla technologii biometrycznych. Aby to osiągnąć, w pierwszej kolejności oceniono jakość i słabe strony systemów biometrycznych oraz mechanizmów zachowania prywatności.

Zespół uczestniczący w projekcie uruchomił internetową platformę open source w celu ewaluacji systemów biometrycznych w porównaniu z zatwierdzonymi wzorcami. Wyniki badania rozpowszechniono poprzez organizację i uczestnictwo w wydarzeniach oraz publikację artykułów naukowych w kluczowych pismach i na konferencjach międzynarodowych.

Dzięki tym wynikom zatwierdzono dwa nowe patenty, zawarto jedną umowę licencyjną i utworzono Swiss Center for Biometrics Research and Testing w celu obsługi platformy BEAT i gromadzenia odpowiednich materiałów. Materiały obejmują nowo opracowane dokumenty standaryzacyjne przyczyniające się do stworzenia międzynarodowych norm poprzez propozycje standardów ocen bezpieczeństwa w dziedzinie biometrii.

Ponadto uwzględniono również prawne aspekty tworzenia i ulepszania narzędzi biometrycznych dotyczące ochrony prywatności danych i własności intelektualnej, dzięki czemu naukowcy mogą odnieść natychmiastowe korzyści z programu BEAT.

Dzięki efektom projektu można bardziej efektywnie określać niezawodność systemów biometrycznych, co w dłuższej perspektywie przyczyni się do poprawy ich jakości. Dzięki projektowi ułatwiono również dostęp do technologii badanych w ramach projektu dla firm poprzez nowy, interoperacyjny system. Projekt BEAT w znacznym stopniu przyczynił się również do utworzenia europejskiego systemu certyfikacji w dziedzinie identyfikacji.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Biometria, bezpieczeństwo, ocena operacyjna, BEAT, standaryzacja, prywatność
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę