Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

IITLMI — Wynik w skrócie

Project ID: 331947
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Islandia
Dziedzina: Społeczeństwo

Literatura i ideologia późnego średniowiecza w Islandii

Badanie wykazało, w jaki sposób literatura odzwierciedlała i kształtowała ideologię i tożsamość w Islandii w okresie późnego średniowiecza w stosunku do świata zewnętrznego.
Literatura i ideologia późnego średniowiecza w Islandii
Finansowany ze środków UE projekt IITLMI (Identity, ideology and textual production in late medieval Iceland) dostarczył obszernej wiedzy na temat literatury islandzkiej późnego średniowiecza. Badano różnorodne gatunki literackie, źródła nieliterackie, manuskrypty, materiały i różne teksty. Metody badawcze zostały zaczerpnięte z teorii postkolonialnej i innych teorii krytyki literackiej. Zastosowano je przy badaniu materiałów w celu wyjaśnienia niektórych kwestii dotyczących władzy i spraw międzynarodowych widocznych w islandzkich tekstach kultury późnego średniowiecza.

Poprzez analizę fizycznego wyglądu rękopisów zbadano znaczenie różnych przedmiotów i grup przypisane do otaczającego ich świata. Ponadto w ramach projektu IITLMI zbadano teksty zawarte w tych księgach i okoliczności historyczne, w których powstały.

Wyniki pokazują, że grupy żyjące w różnych regionach Islandii miały wiele wspólnych wartości oraz podkreślają różne światopoglądy, postawy, zajęcia i zainteresowania. Wyrażano również mieszane opinie na temat obecności obcokrajowców w tym kraju i działań na rzecz zapobiegania imigracji oraz emigracji Islandczyków do Anglii. Odkrycia wskazują na niektóre reakcje ideologiczne i wydarzenia dotyczące zagranicznej władzy, które miały miejsce w Islandii w okresie późnego średniowiecza.

Ponadto badanie rzuciło światło na historię kobiet. Odkryto, że kobiety sponsorowały produkcję rękopisów i mogły wykorzystać sponsorowanie literatury do wywierania wpływu na tożsamość i ideologię. Badanie pokazało, że kobiety odgrywały ważną rolę w gospodarstwie domowym. Nie tylko uczyły swoje dzieci czytania i pisania, ale również etyki. Obrazy kobiet w tekstach literackich świadczą o tym, że role płci były ważnym zagadnieniem.

Trzy artykuły naukowe zostały opublikowane w bazie bibliograficznej Arts & Humanities Citation Index. Wyniki badania zostały rozpowszechnione poprzez wykłady gościnne na uniwersytetach, prezentacje na konferencjach oraz kilku krajowych i międzynarodowych spotkaniach i warsztatach.

Wyniki przyczynią się do zbadania kwestii, takich jak lokalne tożsamości kulturowe i rozwiązania globalnych problemów, takich jak imigracja. Poprzez analizę motywów w islandzkich tekstach literackich późnego średniowiecza w oparciu o manuskrypty i z uwzględnieniem kontekstu historycznego, projekt IITLMI pozwolił na lepsze zrozumienie tożsamości i ideologii Islandczyków.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences

Słowa kluczowe

Literatura, ideologia, Islandia w późnym średniowieczu, IITLMI, tożsamość, postkolonialna
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę