Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

AQUAWARN — Wynik w skrócie

Project ID: 605937
Źródło dofinansowania: FP7-SME
Kraj: Irlandia
Dziedzina: Zasoby wodne, Środowisko

Lepsze monitorowanie jakości wody za mniejsze pieniądze

Finansowane przez UE konsorcjum wykorzystało najnowocześniejsze technologie mikrocieczy i wykrywania do opracowania przenośnego urządzenia wczesnego ostrzegania o zanieczyszczeniach w celu poprawy jakości wody.
Lepsze monitorowanie jakości wody za mniejsze pieniądze
Celem projektu AQUAWARN (Deployable early warning pollution device for application in water) było opracowanie i przetestowanie innowacyjnej, kompleksowej technologii monitorowania jakości wody, która jest opłacalna finansowo i może być szeroko stosowana w dziedzinie zarządzania i ochrony zasobów wody. Technologia ta umożliwia wykrywanie zanieczyszczenia w wodzie czystej i brudnej za pomocą mikrocieczy, w celu zmierzenia parametrów, takich jak zawartość fosforanów, azotanów, azotynów i pH.

Partnerzy projektu stworzyli łatwe do rozmieszczenia urządzenia do monitorowania działające na zasadzie analizatorów – kolorymetrów i fluorymetrów wykorzystujących oszczędne diody elektroluminescencyjne (LED) oraz detektor fotodiodowy. Naukowcy analizowali bardzo małe objętości, wykonując analizę zatrzymanego przepływu w mikrokropelkach w celu zminimalizowania zużycia reagentów i produkcji odpadów do kilku dziesiątych mikrolitra na pomiar.

Urządzenie posiada także system komunikacji i rejestrowania danych umożliwiający wykonywanie kilku analiz wody. Do innych zalet urządzenia należą niezwykle niskie zużycie energii i automatyczna kalibracja in situ, a także niskie koszty eksploatacji i zdalne bezprzewodowe monitorowanie. W efekcie powstała platforma o niskim poborze energii, pozwalająca na szerokie wykorzystanie w przypadku rozwiązań zdalnych i pozasieciowych.

W ramach projektu AQUAWARN stworzono łatwe do transportowania i rozmieszczania urządzenie, które jest w stanie niskim kosztem monitorować duże objętości wody i przekazywać wysokiej jakości dane terenowe. Informacje te mogą zostać wykorzystane do zidentyfikowania zanieczyszczeń pochodzenia rolniczego lub z obszarów miejskich, a także wykrywania nieprawidłowego działania oczyszczalni ścieków.

Urządzenie przeznaczone jest do codziennego użytku na miejscu przez agencje rządowe odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów środowiskowych oraz przez operatorów oczyszczalni ścieków. Może być również stosowane w sektorze spożywczym, opieki zdrowotnej lub w każdej innej branży, w której ma miejsce odprowadzanie ścieków do wody.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Jakość wody, mikrociecze, AQUAWARN, kolorymetria, fluorymetria
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę