Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Międzynarodowa sieć zajmująca się kwestią bezpieczeństwa żywności na świecie

W ramach inicjatywy UE zgromadzono znanych ekspertów i utworzono bazę interesariuszy w celu zapoczątkowania bardziej zrównoważonej globalnej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa żywności.
Międzynarodowa sieć zajmująca się kwestią bezpieczeństwa żywności na świecie
W ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej (EPB) i podobnych globalnych programów generowane są duże ilości danych, które mogą pomóc decydentom i przedstawicielom przemysłu w skutecznym rozwiązywaniu problemów związanych z bezpieczeństwem żywności. Szeroko zakrojona międzynarodowa współpraca w zakresie bezpieczeństwa żywności doprowadzi do efektywniejszego wykorzystania funduszy badawczych, wymiany najlepszych praktyk i wzmocnienia współpracy z najważniejszymi unijnymi partnerami handlowymi z sektora spożywczego.

W ramach finansowanego przez UE projektu COLLAB4SAFETY (Towards sustainable global food safety collaboration) stworzono stałą, globalną sieć wymiany informacji na temat badań naukowych, budowania potencjału i polityk oraz kontrolowania i łagodzenia istniejących i pojawiających się zagrożeń dotyczących żywności.

Aby umożliwić współpracę podmiotom odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa żywności, zespół zaangażowany w projekt stworzył bazę danych z wyszukiwarką ponad 1630 ekspertów ze 123 krajów na świecie. Publiczna baza danych jest dostępna za pośrednictwem strony internetowej projektu. Znajduje się tam również portal zawierający aktualne informacje dotyczące polityk, badań i szkoleń.

Zespół projektu COLLAB4SAFETY przeanalizował dane z badań międzynarodowych, istniejące i nowe kwestie związane z bezpieczeństwem żywności, działania związane z innowacjami i szkoleniami, a także polityki dotyczące bezpieczeństwa żywności. Zidentyfikowano braki wiedzy istotnej dla opracowania polityk. Zaangażowano 106 ekspertów z bazy interesariuszy. Wyniki pokazują, że głównymi czynnikami wpływającymi zarówno na istniejące, jak i pojawiające się nowe zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności, były priorytety konsumentów, zmiany demograficzne, reprezentacje medialne, wola polityczna, niedobory zasobów i bezpieczeństwo wody. Ponadto okazało się, że pojedyncze czynniki mają wpływ na wiele zagrożeń dotyczących bezpieczeństwa żywności.

Naukowcy ocenili także kluczowe czynniki wpływające na sukces istniejących zrównoważonych sieci, analizując kilka z nich.

Stworzono również plan dotyczący bezpieczeństwa żywności, aby ułatwić zrównoważoną współpracę w zakresie bezpieczeństwa żywności na poziomie globalnym. Plan zawiera politykę i zalecenia.

Sieć dotycząca bezpieczeństwa żywności stworzona w ramach projektu COLLAB4SAFETY przyczyni się do poprawy komfortu życia i dobrobytu społeczeństwa oraz do zwiększenia konkurencyjności gospodarczej w europejskiej branży spożywczej.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Bezpieczeństwo żywności, COLLAB4SAFETY, zagrożenia dotyczące żywności
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę