Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Akredytacja dla Via Egnatia

Zespół finansowany przez UE połączył multidyscyplinarne badania z najnowszymi technologiami, aby po raz pierwszy dokonać rekonstrukcji szlaku kulturowego z okresu późnego średniowiecza i wczesnej nowożytności.
Akredytacja dla Via Egnatia
Szlak kulturowy jest definiowany jako szlak charakteryzujący się swoją własną, specyficzną i historyczną dynamiką i funkcjonalnością. Jeden z najważniejszych szlaków kulturowych w Europie, Via Egnatia, został zbudowany przez Rzymian w II wieku p.n.e. i łączył Bosfor z Morzem Adriatyckim.

Długość trasy to 1120 km. Z czasem stała się ona najbardziej uczęszczanym europejskim szlakiem handlowym, wymiany kultur, wojennym, dyplomatycznym i pielgrzymkowym.

Grecki projekt inżynierów pod nazwą Egnatia Odos przebiega niemal równolegle do historycznego szlaku. Podczas wykopalisk ratowniczych pojawiły się nowe ważne znaleziska. Trasa nie znajduje się jednak na liście Szlaków Kulturowych Rady Europy, dlatego nie można w pełni uchwycić jej znaczenia kulturowego. W ramach projektu THE VIA EGNATIA (The Via Egnatia: The archaeology of a European cultural route) przeprowadzono pierwsze badanie całości trasy.

Badaniem objęto okres od 1204–1501 roku i wykorzystano w nim nowe technologie. Działania archeologiczne obejmowały obszar od Turcji po Albanię i były kluczowe dla mapowania trasy i wizualizacji otaczającego ją środowiska architektonicznego. Podczas pracy pojawiły się kwestie ponownego odkrywania, odbioru, niszczenia i rejestrowania antycznego i średniowiecznego dziedzictwa Via Egnatia z okresu późnego średniowiecza i nowożytności.

Artykuły naukowe przedstawiano na forach krajowych i międzynarodowych w Grecji, Hiszpanii, Turcji, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Warsztaty i konferencje były poświęcone kwestiom, takim jak stopniowe przekształcanie krajobrazu Bałkanów w historii wschodniej części Morza Śródziemnego, archeologia starożytnego i średniowiecznego dziedzictwa Via Egnatia i jego odbiór przez podróżników z początków nowożytności, a także Via Egnatia w erze cyfrowej. Dodatkowo podjęto inicjatywy edukacyjne związane z Via Egnatia wśród uczniów szkół podstawowych i średnich w Cambridge (Massachusetts, Stany Zjednoczone) i Salonikach, które powiązano z finansowanym przez UE międzynarodowym programem partnerstwa w dziedzinie kultury między Grecją, Węgrami i Polską.

Rezultatem projektu były szkolenia w zakresie technologii przestrzennych i wizualnych, platform cyfrowych, strategii i innowacji.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Via Egnatia, szlak kulturowy, Egnatia Odos, archeologia, platformy cyfrowe
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę