Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Poprawa wydajności mniejszych stoczni w Europie dzięki inteligentnej technologii

Europejskie małe i średnie stocznie stoją przed konkretnymi wyzwaniami związanymi z jakością produktów i ograniczeniem wpływu na środowisko. Aby stawić czoła tym wyzwaniom, w ramach inicjatywy UE wprowadzono inteligentne rozwiązania technologiczne.
Poprawa wydajności mniejszych stoczni w Europie dzięki inteligentnej technologii
Małe i średnie przedsiębiorstwa tworzą szkielet europejskiej gospodarki w wielu sektorach przemysłu, stają jednak przed konkretnymi wyzwaniami związanymi z rozpowszechnianiem i wdrażaniem innowacyjnych technologii w procesach projektowania i produkcji. Do problemów MŚP należą ograniczone możliwości finansowe i zasoby ludzkie, niska ekonomia skali, brak umiejętności i ograniczony dostęp do sieci informacyjnych i partnerskich, które są dostępne dla dużych przedsiębiorstw z branży.

W celu poprawy wydajności małych i średnich morskich stoczni i ich partnerów w łańcuchu produkcyjnym w ramach finansowanego przez UE projektu SMARTYARDS (Developing smart technologies for productivity improvement of European small and medium sized shipyards) stworzono katalog ponad 25 inteligentnych rozwiązań w 7 różnych obszarach technologicznych. Oprócz listy niedrogich, solidnych i elastycznych rozwiązań technicznych określono niezbędne umiejętności i nowe modele biznesowe, które pomogą z większą skutecznością wykorzystać te rozwiązania w procesie współpracy.

W oparciu o te rozwiązania i specyficzne potrzeby stoczni partnerskich zespół uczestniczący w projekcie SMARTYARDS z powodzeniem opracował, przetestował i zweryfikował sześć inteligentnych rozwiązań. W przypadku każdego z prototypów szczegółowo oceniono kwestie poprawy wydajności oraz wpływu na środowisko i bezpieczeństwo pracy. Opracowano i przetestowano materiały szkoleniowe.

Oprócz ocenienia sześciu prototypów oddzielnie partnerzy projektu SMARTYARDS oszacowali, że wdrożenie szerszej gamy proponowanych rozwiązań w przedsiębiorstwie może zmniejszyć koszty osobowe i czasy realizacji procesu odpowiednio o ok. 20% i 33%.

Partnerzy projektu i firmy zewnętrzne z zewnętrznej grupy użytkowników jasno określili potencjał europejskiej sieci badań, innowacji i transferu technologii w odniesieniu do konkurencyjności małych i średnich stoczni i dostawców. W ramach projektu opracowano koncepcję zrównoważonej sieci oraz stworzono konkretne narzędzia wspierające współpracę, takie jak szablony umów dotyczących współpracy i transferu technologii. Ponieważ większość małych firm dobrze współpracuje na poziomie lokalnym lub regionalnym, na zakończenie projektu powołano sieć sześciu europejskich regionalnych grup z przemysłu morskiego, która znacznie ułatwi dostęp małych firm do innowacyjnych technologii oraz zwiększy ich umiejętności i kompetencje. Sieć jest otwarta dla nowych partnerów i rozpocznie działalność po zakończeniu projektu.

Powiązane informacje

Tematy

Transport

Słowa kluczowe

Inteligentne technologie, stocznia, poprawa wydajności, SMARTYARDS, europejskie sieci
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę