Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Zmiany granic politycznych i tożsamości

Kraje europejskie, takie jak Belgia, Hiszpania czy Wielka Brytania, muszą mierzyć się z problemem, jakim jest przesuwanie się granic politycznych. Badacze przeanalizowali przebieg negocjacji między hiszpańskim państwem narodowym a jego subregionami od momentu zmiany ustroju politycznego na demokratyczny w latach 70. XX wieku.
Zmiany granic politycznych i tożsamości
W ramach projektu NEGOTIATINGSPAIN (Negotiating Spain: The shifting boundaries between ‘nation’, ‘nationality’ and ‘region’) starano się lepiej poznać zmiany w zakresie legitymizacji i suwerenności zachodzące w Hiszpanii oraz zrozumieć powiązane z tym procesy. Partnerzy projektu zapoznali się z relacjami z debat parlamentarnych dotyczących Statutów Autonomii pięciu różnych regionów oraz dalszych poprawek wprowadzanych do tych Statutów.

Badacze skupili się na sposobach legitymizacji żądanych przez ludność zmian przez elity polityczne, z uwzględnieniem konceptualizacji środowisk politycznych zaangażowanych w każdy proces legislacyjny. Kompleksowa analiza poprawek wprowadzanych do Statutów dostarczy informacji o geografii politycznej państwa hiszpańskiego oraz dynamicznych czynnikach stojących za wprowadzanymi reformami.

W pierwszej kolejności partnerzy zebrali dane empiryczne z dokumentacji 22 procesów legislacyjnych i 163 debat parlamentarnych oraz 3400 stron transkrypcji debat. Następnie opracowali protokół kodyfikacji badanego materiału, udoskonalili model badań i upewnili się, że model ten pozwoli im w wiarygodny sposób ocenić badane zmiany.

Wstępne wyniki analizy porównawczej regionów Walencji i Katalonii zostały przedstawione na kongresie międzynarodowym. Kolejnym etapem projektu było opracowanie narzędzia do analizy procesów zachodzących w związku z innymi sytuacjami politycznymi nie tylko w Hiszpanii, ale i innych krajach. Stworzone ramy analityczne, za pośrednictwem których zastosowano protokół kodyfikacji do całości zgromadzonego materiału empirycznego, pomogą w przyszłości przeprowadzać analizy wykraczające daleko poza pierwotne założenia projektu.

Uzyskane dotąd wyniki badania wskazują na istnienie ogólnej tendencji wzmacniania się tożsamości regionalnych. W przypadku Katalonii można wyraźnie zauważyć, że mieszkańcy tego regionu przestali uważać się za „narodowość” i zaczęli myśleć o sobie jako o „narodzie”. Także Walencja przestaje być postrzegana jako „region”, a zaczyna jako „narodowość”.

Obecnie prawdopodobieństwo uzyskania przez dany region niepodległości jest większe niż kilka lat temu, co może stać się przyczyną utraty stabilności politycznej i spowodować zaniepokojenie poza granicami kraju. Wyniki i odkrycia projektu z pewnością przyczynią się do poprawy sposobu sprawowania władzy zarówno w państwach członkowskich UE, jak i Unii Europejskiej jako całości.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Granice polityczne, tożsamości, Hiszpania, NEGOTIATINGSPAIN, narodowość, proces legislacyjny
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę