Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Ćwiczenia fizyczne przy niewydolności serca

Europejscy naukowcy sprawdzili, jak pacjenci cierpiący na schyłkową niewydolność serca mogą zadbać o swoją kondycję fizyczną. Ich praca skupiła się głównie na badaniu skutków stosowania nowoczesnych urządzeń medycznych podtrzymujących pracę serca.
Ćwiczenia fizyczne przy niewydolności serca
Często jedynym rozwiązaniem w przypadku niewydolności serca jest transplantacja. W przypadku braku odpowiedniego dawcy choremu wszczepia się urządzenie wspomagające pracę komór (VAD), które tłoczy krew przez układ krążenia, zastępując lewą komorę serca. Nowe urządzenia VAD o ciągłym przepływie są niezwykle kompaktowe i mało inwazyjne, a dodatkowo charakteryzują się dużą wytrzymałością mechaniczną. Jednakże nie potrafią one zmieniać tempa przepływu zależnie od wielkości spływu żylnego w przypadku wysiłku fizycznego lub podjęcia pracy przez zastępowaną komorę serca.

Aby temu zaradzić, uczestnicy finansowanego ze środków UE projektu VAD AND EXERCISE (VAD-patient interaction: from rest to exercise) zbadali zdolność pacjentów z wszczepionym urządzeniem VAD do wykonywania ćwiczeń fizycznych. W ramach badania klinicznego naukowcy ocenili wpływ, jaki urządzenia VAD wywierają z czasem na wydolność fizyczną. Zakwalifikowani pacjenci zostali poddani dwóm testom spiroergometrycznym (CPET) tego samego dnia, przy czym jeden z testów przeprowadzono ze stałą, a drugi – z ręcznie zwiększoną prędkością VAD.

Wyniki wskazują, że wydolność fizyczna pacjentów z VAD nie tylko była o połowę mniejsza od wydolności zdrowej osoby, ale także poprawiała się wyłącznie na 6 miesięcy po operacji. Dwa przeprowadzone testy CPET nie wykazały żadnych większych różnic w zakresie wentylacji, hemodynamiki i parametrów kardiologicznych. Zwiększenie prędkości urządzeń VAD przyniosło korzyści w zakresie zmniejszenia poziomu zmęczenia tylko u niewielkiego odsetka pacjentów.

Ze względu na złożoność procesów fizjologicznych u pacjentów z VAD naukowcy musieli opracować komputerowy symulator krążeniowo-oddechowy zdolny do wiernego odtworzenia wydolności fizycznej osób cierpiących na niewydolność serca. Symulator ten dostarczył wiarygodnych danych o tętnie, przepływie krwi, nasyceniu tlenem i oporze naczyniowym w czasie odpoczynku oraz podczas wysiłku fizycznego, a także pozwolił przewidzieć interakcje pomiędzy lewą komorą serca a urządzeniem VAD i oszacować wpływ różnych prędkości VAD na pacjenta. Symulator krążeniowo-oddechowy może zostać w przyszłości wykorzystany do zoptymalizowania terapii VAD i opracowania nowych prototypów tych urządzeń.

Ogólnie badanie VAD AND EXERCISE pokazało, które parametry mogą pomóc zwiększyć wydolność fizyczną pacjentów. Oczekuje się, że poprawi to funkcjonowanie społeczne, psychologiczne i fizyczne pacjentów z niewydolnością serca.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Niewydolność serca, urządzenie wspomagające pracę komór serca, VAD AND EXERCISE, test spiroergometryczny, symulator, modelowanie komputerowe
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę