Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Lepsza makroekonomia sprzyja ekonomii

Nowy program ramowy w dziedzinie makroekonomii umożliwi poprawę rynków pracy i usprawnienie przetargów bankowych. Przyczyni się również do ułatwienia pracy w sieciach handlowych
Lepsza makroekonomia sprzyja ekonomii
Teoria makroekonomii jest kluczem do zrozumienia wyników gospodarczych, inflacji i bezrobocia. W przypadku makroekonomii obszar kojarzenia rynków i przetargów stanowi niezwykle ważne narzędzie do alokacji rzadkich zasobów pomiędzy konkurujące ze sobą osoby lub firmy.

W tym kontekście w ramach finansowanego ze środków UE projektu CPMMA (Complex preferences in matching markets and auctions) stworzono strukturę, która zbliża ze sobą dziedziny kojarzenia rynków i przetargów. Projekt pokazał, w jaki sposób te dwie dziedziny są wzajemnie powiązane i umożliwiają uczestnikom rynku przekazywanie swoich coraz bardziej skomplikowanych preferencji.

Wyniki tego projektu mogą przyczynić się do usprawnienia działania rynków pracy na poziomie podstawowym. Mogą również ulepszyć związane z tym procedury przetargowe, na przykład poprzez zapewnienie płynności instytucji finansowych i krajów członkowskich UE, które chcą sfinansować swój dług publiczny.

Jednocześnie zespół badał sieci handlowe w celu stworzenia lepszego modelu zdecentralizowanego rynku. Analizowano różne formy substytucyjności, kluczowego ograniczenia dotyczącego preferencji przedstawicieli rynkowych odnośnie do ustalania równowagi i innych użytecznych parametrów, takich jak kojarzenie, przetargi i wymiany towarów niepodzielnych.

Następnie w ramach projektu CPMMA wprowadzono nowe preferencje substytucyjne w celu stworzenia modelu pośredników posiadających zdolność produkcyjną, podkreślając, w jaki sposób substytucyjność jest zachowywana m.in.. W przypadku przychodów z działalności handlowej, fuzji i ograniczonej odpowiedzialności. Pomoże to agentom wyznaczyć bogatsze preferencje.

W drugiej części projektu zespół analizował kwestie dotyczące sieci handlowych. Badał, w jaki sposób rozwiązania kooperacyjne w teorii gier, takie jak stabilność, opierają się na skoordynowanych działaniach dużych grup agentów. W projekcie CPMMA analizowano również koncepcję równowagi konkurencyjnej ze spersonalizowanymi cenami, skupiając się na sposobie ich dokładnej kalkulacji.

Kolejna część badań dotyczyła sposobu lepszego szacowania odpowiednich parametrów przez ekonometryków z uwzględnieniem warunków, które wynikają z koncepcji rozwiązań kooperacyjnych lub z wymagań dotyczących równowagi. Badano, w jaki sposób ekonometrycy mogą przetestować, czy dana sytuacja na konkretnym rynku spełnia te warunki. Wyniki projektu skutecznie pokazały, w jaki sposób można uprościć pracę w sieciach handlowych.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences

Słowa kluczowe

Makroekonomia, przetargi, sieci handlowe, kojarzenie rynków, CPMMA
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę