Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

TRAPPED — Wynik w skrócie

Project ID: 329589
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Zjednoczone Królestwo
Dziedzina: Społeczeństwo, Badania podstawowe, Środowisko, Technologie informacyjno-komunikacyjne

Innowacyjna metodologia pozwalająca zrozumieć, dlaczego potencjalnie narażone populacje nie migrują i mogą „wpaść w pułapkę”

Przewiduje się, że w przyszłości duża liczba ludzi nie będzie w stanie przemieścić się z obszarów, w których będą wyjątkowo mocno narażeni na zmiany w środowisku. Założeniem tej inicjatywy UE było lepsze zrozumienie lokalizacji, rozmiarów i charakterystyki takich populacji w określonym kontekście geograficznym.
Innowacyjna metodologia pozwalająca zrozumieć, dlaczego potencjalnie narażone populacje nie migrują i mogą „wpaść w pułapkę”
Dla społeczności międzynarodowej myśl o wpadnięciu w pułapkę przez populację, gdy ta chce lub planuje się przemieścić, ale nie jest w stanie tego zrobić jest tak samo ważną kwestią jak kwestia populacji migrujących. Brak krytycznej analizy doprowadził do niejednoznaczności co do tego, kto może wpaść w pułapkę, dlaczego i gdzie, a także co można i powinno się zrobić w reakcji. Brak możliwości zdefiniowania tego, czym jest populacja w pułapce uniemożliwia opracowanie mechanizmów wspierających dla osób, które są potencjalnie najbardziej narażone na wpływ zmian w środowisku.

Finansowany przez UE projekt TRAPPED (Identifying the Location and Extent of Populations Trapped by Environmental Change in the Mekong Delta: An Agent-Based Modelling Approach) projekt przyczynił się do zbadania możliwości wpadnięcia w pułapkę populacji narażonych na obszarze delty Mekongu w Wietnamie zarówno teraz, jak i w przyszłych scenariuszach zmian środowiskowych.

Partnerzy projektu zbadali podstawy ontologiczne, implikacje normatywne i kwestie subiektywne wiążące się z koncepcją populacji, która wpadła w pułapkę. Zaczęli od przeglądu literatury na temat mobilności i zagrożeń środowiskowych w różnych kontekstach na całym świecie.

Korzystając z metody Q w celu zbadania ludzkiej subiektywności w delcie Mekongu, odkryto trzy perspektywy na zagrożenia środowiskowe i mobilność: pułapka, radzenie sobie i wytrzymałość. Grupa w pułapce wyraźnie wyróżniała się spośród trójki. Jednakże badanie przeprowadzone w czterech prowincjach regionu wykazały, że bardzo niewiele pojedynczych osobników określało siebie jako przynależnych do grupy, która wpadła w pułapkę. Uważa się, że najprawdopodobniej jest to przyczyna procesów psychospołecznych, na skutek których niektóre osoby niechętnie akceptują porażkę i określają się jako te, które wpadły w pułapkę w miejscu, do którego czują silne przywiązanie emocjonalne.

Wnioski pokazały teoretyczne ramy wpadania w pułapkę oraz strategii modelowania na podstawie agentów, co pomogło zasymulować różne sposoby podejmowania przez ludzi decyzji o migracji w różnych sytuacjach.

Próbując lepiej zdefiniować populację, która wpadła w pułapkę oraz określić jej potencjalne istnieje w określonej lokalizacji geograficznej, wyniki projektu TRAPPED należy jasno odzwierciedlić w odpowiednich zasadach i wykorzystać do ochrony praw tych osobników, które są najbardziej narażone na zmiany w środowisku.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences

Słowa kluczowe

Populacje narażone, zmiany w środowisku, TRAPPED, delta Mekongu, mobilność
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę