Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

STRESS AND DEV — Wynik w skrócie

Project ID: 623704
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Francja
Dziedzina: Zdrowie, Badania podstawowe

Mechanizmy interakcji patogenów roślin

Patogeny roślin często stymulują wzrost kosztem mechanizmów obronnych. Zrozumienie zależności między roślinami a patogenami ma kluczowe znaczenie dla zdrowia roślin.
Mechanizmy interakcji patogenów roślin
Za wzrost i rozwój roślin odpowiadają fitohormony. Wiele patogenów ma zdolność do produkowania hormonów wzrostu lub indukowania ich wydzielania, tłumiąc przy tym mechanizmy obronne roślin.

Auksyna – jeden z regulatorów wzrostu – dzięki swojej odporności na patogeny i reakcji na patogeny wywołujące nowotwory działa jako pozytywny regulator wirulencji. Jednakże mechanizmy regulujące rolę auksyny w interakcji patogenów roślinnych nie zostały jeszcze poznane.

W ramach finansowanego ze środków UE projektu STRESS AND DEV (Investigation of the interplay between the developmental responses induced by growth hormones and the response to biotrophic pathogens) zajęto się badaniem mechanizmów rządzących interakcjami między patogenami roślin. Badacze skupili się na interakcji między dwoma hormonami wzrostu (auksyny i cytokiny) a kwasem salicylowym (SA) – podstawowym mechanizmem obrony przez patogennymi mikroorganizmami biotroficznymi.

Przeprowadzono kilka doświadczeń in vitro z użyciem rozsad rzodkiewnika pospolitego (Arabidopsis thaliana) zakażonego pierwotniakiem Plasmodiophora brassicae. Ten patogen powoduje powstawanie galasów oraz chorobę nazywaną kiłą kapusty. Badania wykazały, że leczenie roślin z użyciem kwasu salicylowego całkowicie zatrzymuje wzrost korzeni bocznych regulowany przez auksynę oraz że transdukcja sygnału auksynowego ma ogromne znaczenie dla zahamowania rozwoju galasów. Ponadto zablokowanie regulatorów auksynowych spowodowało wzrost podatności roślin na P. brassicae, co potwierdza, że auksyna jest pozytywnym regulatorem reakcji roślin na patogeny.

Wyniki projektu STRESS AND DEV dobitnie dowodzą, że równowaga między auksyną a kwasem salicylowym ma wpływ na reakcję roślin na czynniki środowiskowe. Dane mechanistyczne, uzyskane podczas badania wzajemnych relacji między patogenami i roślinami, pozwolą prowadzić dalsze badania nad opracowaniem nowych odmian roślin o większej wydajności i większej odporności na patogeny.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Roślina, patogen, auksyny, STRESS AND DEV, kwas salicylowy
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę