Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

AUTOGRASSMILK — Wynik w skrócie

Project ID: 314879
Źródło dofinansowania: FP7-SME
Kraj: Irlandia
Dziedzina: Rolnictwo i leśnictwo

Zrównoważony wypas i automatyczny dój

Zespół unijnych naukowców opracował techniki automatycznego monitorowania pastwisk bydła mlecznego połączone z systemem automatycznego doju. Rezultatem projektu było również opracowanie optymalnych strategii zrównoważonego wypasu oraz kilku narzędzi do zarządzania.
Zrównoważony wypas i automatyczny dój
Europejskie gospodarstwa mleczne przyjęły system automatycznego doju, w którym krowy przychodzą do doju wtedy, kiedy chcą. Jednakże wdrożenie systemu automatycznego doju oznacza również niepożądany spadek wykorzystania paszy z pastwisk.

W ramach finansowanego ze środków UE projektu AUTOGRASSMILK (Innovative and sustainable systems combining automatic milking and precision grazing) opracowano techniki precyzyjnego wypasu, które można wykorzystać w połączeniu z systemami automatycznego doju. Celem projektu było opracowanie strategii dla wypasu i automatycznego doju w celu zwiększenia zrównoważonego wykorzystania pastwisk oraz stworzenie i rozpowszechnienie nowych narzędzi do zarządzania gospodarstwem.

Partnerzy opracowali różnorodne metody maksymalizacji produkcji mleka w przypadku systemów automatycznego doju oraz wdrożyli strategie dotyczące wypasu w różnych warunkach produkcyjnych. W ramach projektu opracowano zalecane strategie żywienia dla różnych ras krów oraz dla okresów, gdy pasza nie dostarcza wystarczającej ilości składników odżywczych. Stworzono również narzędzie do automatycznego badania trawy. Naukowcy przygotowali także wytyczne dotyczące eksploatacji karuzelowych i przenośnych systemów doju.

Zespół opracował internetowe narzędzia wspierające podejmowanie decyzji i umożliwiające zarządzanie zrównoważonym rozwojem. Ich wykorzystanie pozwala podejmować bardziej świadome decyzje i osiągać większe korzyści gospodarcze. Dodatkowo narzędzia te zapewniają hodowcom dostęp do interesujących ich zagadnień, włączając w to wyniki badań.

Działania mające na celu rozpowszechnienie nowych narzędzi obejmowały stworzenie ogólnodostępnej strony internetowej zawierającej informacje o licznych konferencjach, seminariach i warsztatach związanych z projektem.

Wyniki projektu AUTOGRASSMILK pozwalają hodowcom osiągnąć wyższą wydajność poprzez wypas. System znosi także konieczność wyboru pomiędzy automatycznym dojem a wypasem bydła, dzięki czemu więcej hodowców może korzystać z obu tych rozwiązań jednocześnie. Taka sytuacja wpływa pozytywnie zarówno na jakość produktu, jak i gleby.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Wypas, automatyczny dój, gospodarstwa mleczne, AUTOGRASSMILK, wypas precyzyjny
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę