Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

IMAGINES — Wynik w skrócie

Project ID: 311766
Źródło dofinansowania: FP7-SPACE
Kraj: Francja
Dziedzina: Rolnictwo i leśnictwo, Środowisko

Lepsza technologia satelitarna umożliwia bardziej efektywne badanie podłoża

Dzięki inteligentnemu oprogramowaniu i lepszej technice obrazowania satelitarnego ulepszono proces zbierania danych biofizycznych. Usprawnione strumieniowanie danych już teraz pomaga w walce ze zmianami klimatycznymi.
Lepsza technologia satelitarna umożliwia bardziej efektywne badanie podłoża
Ze względu na coraz dotkliwsze zmiany klimatu świat szuka bardziej rzetelnych danych środowiskowych, wykorzystując najnowocześniejsze technologie. Jednym z takich narzędzi jest Copernicus Global Land Service (CGLS) – narzędzie, które dostarcza podstawowych danych wykorzystywanych do monitorowania wegetacji, obiegu wody i bilansu energetycznego. Dane te pomogą naukowcom w badaniu ekosystemów, zarządzaniu naturalnymi zasobami, kalkulacji wielkości plonów i ocenianiu bilansu węglowego.

Celem finansowanego ze środków UE projektu IMAGINES (Implementation of multi-scale agricultural indicators exploiting sentinels) było wspieranie wykorzystywania CGLS w produktach i usługach. Testowano dalsze działania w kierunku monitorowania produkcji zbóż i paszy, umożliwiające poprawę w zakresie uzyskiwania podstawowych parametrów biofizycznych poprzez łączenie danych z różnych czujników.

Jednym z ważnych osiągnięć projektu było stworzenie zaawansowanego oprogramowania, które potrafi automatycznie przetwarzać dane z wielu czujników na poziomie globalnym. Innym kluczowym osiągnięciem było opracowanie nowej technologii dostarczającej lepszych danych umożliwiających monitorowanie produkcji biomasy (zbóż i paszy) oraz obiegu węgla i wody. W ramach projektu informowano również o korzyściach dla użytkowników.

Rezultatem projektu było również stworzenie 40 map gruntów w wysokiej rozdzielczości służących do walidacji produktów biofizycznych o średniej rozdzielczości. Sukcesem projektu było opracowanie techniki obrazowania o wyższej rozdzielczości wykorzystywanej przez narzędzie CGLS oraz lepszych algorytmów zbierania danych biofizycznych.

Podsumowując, w ramach projektu IMAGINES udało się uzyskać lepszej jakości monitoring CGLS oraz poprawić system oceny i kontroli błędów obserwacji w odniesieniu do pięciu parametrów biofizycznych pochodzących z satelitów. Do parametrów tych należą: wskaźnik pokrycia liściowego, frakcja absorbowanego promieniowania czynnego fotosyntetycznie, albedo powierzchni, stopień wilgotności gleby oraz temperatura powierzchni lądu.

Rezultaty projektu, które zostały pomyślnie wykorzystane, zaczęły już przynosić korzyści społeczeństwu na wielu płaszczyznach, od poprawy zarządzania plonami, po zmniejszenie emisji. Opracowana technologia i przeprowadzone badania pomogą w walce ze zmianą klimatu i wyczerpywaniem się zasobów.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Obrazowanie, dane biofizyczne, zmiana klimatu, CGLS, IMAGINES, wskaźniki rolnicze
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę