Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

ESPISE-3P — Wynik w skrócie

Project ID: 331065
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Cypr
Dziedzina: Społeczeństwo

Nowa metoda edukacyjna minimalizuje problemy behawioralne uczniów

Amerykańska metoda rozwiązywania problemów związanych z zachowaniem w szkołach, charakteryzująca się większym zrozumieniem i sprzyjająca włączeniu społecznemu, sprawdziła się również na Cyprze. Pozytywne skutki dla europejskich systemów edukacji są ogromne.
Nowa metoda edukacyjna minimalizuje problemy behawioralne uczniów
Systemy edukacji muszą sprostać dużym wyzwaniom, zwłaszcza jeśli chodzi o integrację uczniów o specjalnych potrzebach, pochodzących z biedniejszych środowisk lub rodzin imigrantów. Utrudniają to również problemy z zachowaniem, obejmujące m.in. spóźnienia, czy zastraszanie. Rozwiązanie tych kwestii wymaga kultury włączenia społecznego, która polega na integracji i zaangażowaniu uczniów i nauczycieli w pozytywny i skuteczny sposób.

W ramach finansowanego ze środków UE projektu ESPISE-3P (Establishing safe, positive, inclusive school environments: The three-tiered prevention paradigm) wprowadzono nowy program ramowy wspierania pozytywnych zachowań w szkole (Schoolwide Positive Behaviour Support, SWPBS), który proponuje zapobiegawcze, instruktażowe podejście do dyscypliny szkolnej. Opracowany w Stanach Zjednoczonych program ramowy zakłada strategię obejmującą naukę prewencyjną, stosowaną analizę behawioralną oraz zarządzanie organizacją.

Program został wdrożony w szkołach podstawowych w stanie Karolina Północna (Stany Zjednoczone) i na Cyprze w celu wykazania jego skuteczności. Ponadto zespół uczestniczący w projekcie stworzył, przetestował i ulepszył model edukacji rozwijający wrażliwość kulturową dla cypryjskich szkół podstawowych. W ramach projektu ESPISE-3P określono główne cechy, które sprzyjają skutecznemu wdrożeniu programu SWPBS poprzez uproszczenie powszechnych praktyk stosowanych w szkole i wprowadzenie zmian do języka wypowiedzi nauczyciela, tak aby potrafił udzielać dobrych rad i pozytywnych informacji zwrotnych.

Na Cyprze program wprowadzono w 2 szkołach podstawowych, co przełożyło się na zmniejszenie problematycznych zachowań o ponad 40%.

Integralność procedur podczas wdrażania programu SWPBS wyniosła pomiędzy 67% a 77% dla 2 szkół. Zamiast tradycyjnego podejścia represyjnego i reakcyjnego nowy program proponuje pracownikom szkoły przyjęcie bardziej przyjaznego i otwartego podejścia wobec wszystkich uczniów. To pozwoliło na przemodelowanie i ulepszenie ról lokalnych szkolnych komisji dyscyplinarnych poprzez przyjęcie pozytywnego i opartego na rozwiązywaniu problemów podejścia, które minimalizuje złe zachowania i sprzyja socjalizacji.

Rezultatem była poprawa wyników uczniów, mniejsza potrzeba szukania zewnętrznej pomocy w celu rozwiązywania poważnych problemów z dyscypliną i poprawa warunków społeczno-ekonomicznych w szkołach. Projekt jest znaczącym wsparciem dla decydentów i Ministerstwa Edukacji na Cyprze w przyznawaniu zasobów i środków finansowych na pomoc uczniom o największych potrzebach edukacyjnych i społecznych. Pomoże również grupom wspierającym nauczycieli, takim jak związki zawodowe nauczycieli i organizacje rodziców, w propagowaniu lepszego modelu edukacji.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences

Słowa kluczowe

Edukacja, uczeń, problemy behawioralne, szkoły, ESPISE-3P, wspieranie pozytywnych zachowań w szkole
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę