Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowe strategie przeciwko przenoszeniu bakterii z gatunku Campylobacter

Kampylobakterioza to choroba odzwierzęca, której roczne koszty wynoszą 2,4 miliarda euro. Ponieważ głównym źródłem zakażenia tą chorobą wśród ludzi jest mięso drobiowe, europejscy naukowcy postanowili znaleźć sposób na ograniczenie występowania tej choroby.
Nowe strategie przeciwko przenoszeniu bakterii z gatunku Campylobacter
Campylobacter to bakteria komensalna, która żyje w przewodzie pokarmowym zwierząt domowych i dzikich. Europejskie stada brojlerów charakteryzują się dużą częstością występowania bakterii z gatunku Campylobacter bez objawów choroby, czy zachorowalności. Transfer horyzontalny jest bardzo skuteczny, przez co już po kilku dniach od stwierdzenia pierwszego przypadku choroby zakażona jest cała ferma. Bakteria Campylobacter może przenosić się na ludzi i powodować nieżyt żołądkowo-jelitowy, który czasem ma poważne skutki, w szczególności w przypadku ludzi starszych.

Dowody wskazują, że opracowanie strategii żywieniowych w celu zmniejszenia kolonizacji bakterii jest skomplikowane, gdyż większość produktów jest wchłaniana lub modyfikowana podczas przechodzenia przez przewód pokarmowy. Celem finansowanego ze środków UE projektu CAMPYBRO (Control of Campylobacter infection in broiler flocks through two-steps strategy: nutrition and vaccination) było zmniejszenie występowania infekcji poprzez odpowiednie żywienie i szczepienia.

W tym celu naukowcy zbadali skuteczność wielu różnych dodatków do żywności: kwasów organicznych, ekstraktów roślin, prebiotyków i probiotyków. Najlepsze rezultaty uzyskano w przypadku probiotyku na bazie B. subtilis oraz monoglicerydów średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych. Największe zmniejszenie populacji bakterii Campylobacter zaobserwowano w przypadku połączenia powyższych związków z kwasami organicznymi. Jednakże próby terenowe wykazały zmienne wyniki, co wskazuje na potrzebę lepszego zrozumienia epidemiologii Campylobacter i schematu naturalnego zakażenia. Stworzono eksperymentalny model szczepionki, za pomocą którego przetestowano 12 immunogennych antygenów zawartych w szczepionkach pod kątem przeciwdziałania bakteriom Campylobacter.

Podsumowując, strategie opracowane w ramach projektu CAMPYBRO pomogą unijnym hodowcom drobiu zmniejszyć kolonizację bakterii Campylobacter wśród swoich stad. Działaniom tym powinny towarzyszyć skuteczne szczepienia i szersza wiedza na temat epidemiologii gatunku Campylobacter. Uzyskana wiedza będzie stanowiła podstawę do stworzenia innowacyjnych środków, które zapewnią bezpieczeństwo żywności i zdrowia publicznego.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Campylobacter, drób, CAMPYBRO, probiotyk, monoglicerydy, szczepionki
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę