Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Lepsze zarządzanie łańcuchami dostaw w sektorze leśnictwa dzięki inteligentnym technologiom

Długoterminowy zrównoważony rozwój europejskiego sektora leśnego i rozwój obszarów wiejskich zależy od dalszego rozwoju technologii w celu zintegrowania i automatyzacji procedur. W ramach inicjatywy UE wprowadzono platformę technologiczną mającą na celu wspieranie podejmowania decyzji dotyczących procesów związanych z łańcuchami dostaw w przemyśle leśnym.
Lepsze zarządzanie łańcuchami dostaw w sektorze leśnictwa dzięki inteligentnym technologiom
Dzięki dotacjom UE w ramach projektu FOCUS (Advances in forestry control and automation systems in Europe) stworzono platformę technologiczną w celu poprawy zrównoważonego rozwoju, produktywności i atrakcyjności rynkowej łańcuchów wartości opartych na gospodarce leśnej.

Platforma zintegrowanego planowania i kontroli całego procesu od surowca do końcowego produktu przeznaczona jest dla wszystkich podmiotów uczestniczących w łańcuchu dostaw: od producentów zajmujących się hodowlą lasów po przedsiębiorstwa z branży. Platforma wykorzystuje ogromne ilości danych z wielu źródeł zlokalizowanych w tego typu łańcuchach dostaw.

Platforma jest punktem łączącym czujniki i inne podobne technologie z wydajnymi mechanizmami komunikacyjnymi i innowacyjnymi elementami oprogramowania, umożliwiając lepsze monitorowanie, planowanie i kontrolowanie całego łańcucha procesów. Istnieje wiele konfiguracji platformy umożliwiających dopasowanie najlepszych czujników i oprogramowania do konkretnych zastosowań, takich jak planowanie lasów, ścinka drzew, dystrybucja, transport i przetwórstwo przemysłowe.

W szczególności zespół zaangażowany w projekt FOCUS wprowadził czujniki służące do monitorowania warunków środowiskowych i surowców w celu zwiększenia identyfikowalności i produkcyjności maszyn/operacji, a także czujniki do maszyn do ścinki drzew i pojazdów do przewozu drewna. Stworzono nowe oprogramowanie do zintegrowanego planowania i kontrolowania operacji w łańcuchach dostaw w przemyśle drzewnym. Opracowano również ogólnodostępne interoperacyjne oprogramowanie i modele biznesowe umożliwiające współpracę kluczowych podmiotów w łańcuchu dostaw.

Partnerzy projektu wdrożyli i przetestowali prototypy w różnych lokalizacjach w Austrii, Belgii, Finlandii, Portugalii i Szwajcarii. Zakres testowania obejmował cztery główne łańcuchy wartości w przemyśle drzewnym w Europie związane z przetwórstwem drewna, ścieru drzewnego, biomasy i korka oraz całą gamę operacji: od planowania i hodowli lasów, ścinki i transportu drewna po dalszą obróbkę przemysłową.

Rozwiązania opracowane w ramach projektu FOCUS umożliwią stworzenie wydajniejszych i bardziej zrównoważonych łańcuchów dostaw w przemyśle drzewnym. Przyczynią się również do poprawy jakości i zwiększenia atrakcyjności rynkowej drewna oraz biomateriałów i bioenergii, jednocześnie zwiększając konkurencyjność europejskiego sektora maszyn stosowanych w leśnictwie.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Łańcuchy dostaw w gospodarce leśnej, FOCUS, kontrola leśnictwa, systemy automatyki
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę