Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Filozofia języka prawniczego

Europejski zespół naukowców przyjrzał się semantyce i filozofii języka prawniczego. Prace dotyczyły wyrażeń ze słowami „powinien” i „może” oraz metafizyki, metaetyki i intencjonalności kolektywnej.
Filozofia języka prawniczego
W ramach finansowanego przez UE projektu CAND (Collective attitudes and normative disagreement) zbadano kontekstualizm semantyczny dotyczący predykatów języka ewaluacyjnego i normatywnego w kontekście języka prawniczego. Projekt dotyczył tego, co według prawa należy robić.

Zespół zbadał relacje pomiędzy czterema rodzajami dyskusji. Dotyczyły one pragmatyki wyrażeń zawierających słowa „powinien” i „może” w filozofii języka, a także charakteru oświadczeń prawnych w filozofii prawa. Pozostałe dyskusje dotyczyły wartości normatywnych w metafizyce i metaetyce, a także intencjonalności kolektywnej w filozofii umysłu i działania.

Główny trzon badań stanowiły dwie myśli. Po pierwsze, semantyka kontekstualna jest odpowiednia dla wypowiedzi normatywnych, a po drugie, trudne przypadki można wytłumaczyć, wykorzystując odpowiednie standardy i założenia intencjonalności kolektywnej.

Rezultatem projektu jest publikacja 10 artykułów naukowych. Kolejne 3 artykuły są jeszcze recenzowane. Trzy opublikowane artykuły to hasła encyklopedyczne. Jednym z elementów projektu jest również wydanie książki.

Naukowcy przeprowadzili wizytacje dydaktyczne w różnych instytucjach na całym świecie, zwołali trzy seminaria naukowe i zorganizowali konferencję.

Głównym rezultatem projektu jest nowa teoria (dyspozycjonalizm hybrydowy), która jednocześnie uwzględnia treści ewaluacyjne, normatywne i prawne oraz ich wymiary ekspresyjne. Dyspozycjonalizm hybrydowy to hipoteza dotycząca dyskursu ewaluacyjnego i normatywnego. Zakłada, że słowa ewaluacyjne i normatywne oznaczają właściwości zależne od odpowiedzi. Właściwości te cechują nas: zależą zasadniczo od naszej natury i dyspozycji osobowościowych.

Postawy ewaluacyjne i normatywne to postawy, które zwiększają nasze prawdopodobieństwo koordynacji naszych działań w kierunku realizacji wspólnych celów. Teoria ta zakłada semantykę zależną od kontekstu: określenia ewaluacyjne są w zależności od kontekstu podatne na (potencjalnie zmienne) standardy wartości.

Dyspozycjonalizm hybrydowy jest odpowiedzią na problemy dotyczące różnicy normatywnej. Teoria uwzględnia role prowadzące do działania w języku ewaluacyjnym i normatywnym oraz wyjaśnia naturę jego treści poznawczych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Język prawniczy, semantyka, metaetyka, CAND, metody kolektywne, normatywna różnica
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę