Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Elektroliza metodą hydrotermalną: nowa zielona technologia

Badacze wspierani przez fundusze unijne wprowadzili przyjazną dla środowiska i ekonomicznie opłacalną technikę przetwarzania biomasy w środki chemiczne o o dodanej wartości, wnosząc wkład w opracowanie elektrolizy metodą hydrotermalną.
Elektroliza metodą hydrotermalną: nowa zielona technologia
W standardowych warunkach, w wyniku elektrolizy wody powstaje wodór i tlen. Jednakże, elektroliza zachodząca w wodzie w stanie podkrytycznym, przy temperaturach przekraczający normalną temperaturę wrzenia - umożliwia kontrolowane uwalnianie tlenu.

Wodę w stanie podkrytycznym można bezpiecznie wykorzystać jako środowisko reakcji w procesie elektrolizy. Ponadto, jest nietoksyczna i i łatwo dostępna. W projekcie finansowanym przez Unię Europejską pod nazwą HYDELTECH (Synthesis of biomass sourced value added chemicals by hydrothermal electrolysis technique), naukowcy wykorzystali biomasę jako surowiec. Ich zamierzeniem było opracowanie ekologicznej (=zielonej) technologii produkcji środków chemicznych, takich jak glikole, kwas lewulinowy, kwas asparaginowy i wiele innych - w warunkach elektrolizy hydrotermalnej.

Badanie ogniskowało się wokół sposobu przetworzenia biomasy na powszechnie wykorzystywane środki chemiczne i przekształcania tych substancji pośrednich w inne produkty. W pierwszym kroku, badacze zaprojektowali sprzęt do przeprowadzania elektrolizy hydrotermalnej, służący do rozkładania materiału organicznego na elementy składowe za pomocą wody w stanie podkrytycznym bez jakiegokolwiek rozpuszczalnika organicznego. Uzyskane środki chemiczne są następnie wykorzystywane do syntezy substancji o wartości dodanej.

Aby osiągnąć najwyższą możliwą wydajność, zespół HYDELTECH zoptymalizował warunki zachodzenia reakcji, w tym temperaturę, ciśnienie i podane napięcie. Ponadto, zademonstrowali możliwość zwiększenia układu elektrolizy hydrotermalnej za pomocą symulacji komputerowych.

Co ważne, technologia HYDELTECH jest zgodna i uzupełniająca względem konwencjonalnych procesów utleniania. Trwają prace nad wnioskiem patentowym, który otworzy otwierającym drogę do udzielania licencji firmom, które już zdążyły wyrazić zainteresowanie technologią.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences

Słowa kluczowe

Elektroliza metodą hydrotermalną, zielona technologia, biomasa, woda w stanie podkrytycznym, projekt HYDELTECH
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę