Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

CONCORD — Wynik w skrócie

Project ID: 285266
Źródło dofinansowania: FP7-ICT
Kraj: Finlandia
Dziedzina: Technologie informacyjno-komunikacyjne

Tajemnica europejskiego sukcesu w dziedzinie innowacji cyfrowych

Dzisiejsza Europa jest „wylęgarnią” start-upów oraz ośrodków i akceleratorów innowacji, które przyczyniają się do zwiększenia innowacyjności i powstawania nowych miejsc pracy, a także przynoszą pozytywne zmiany w społeczeństwie na całym kontynencie. Jednocześnie prowadzone są działania wspierające, takie jak finansowany przez UE projekt CONCORD, które mają na celu osiągnięcie obiecującej wizji cyfrowej Europy.
Tajemnica europejskiego sukcesu w dziedzinie innowacji cyfrowych
Unia Europejska od dawna uważa, że wdrożenie technologii Internetu przyszłości ma znaczący wpływ na europejski rynek inteligentnych infrastruktur i usług cyfrowych, zwiększając efektywność procesów biznesowych. Unijny program FI-PPP (Future Internet Public Private Partnership), znany obecnie pod nazwą FIWARE, pomaga w tworzeniu bardziej inteligentnych, innowacyjnych i wydajnych infrastruktur i procesów biznesowych w sektorach, takich jak transport, zdrowie i energia.

W tym kontekście ważną rolę w osiąganiu tej wizji pełni finansowany ze środków unijnych projekt CONCORD (Coordination and collaboration facilitation for next generation Future Internet Public Private Partnerships). „Projekt FIWARE FI-PPP i jego następcy przyczyniają się do rozwoju europejskiego jednolitego rynku cyfrowego poprzez udostępnienie otwartej, bezpłatnej platformy do tworzenia innowacyjnych aplikacji i usług” – mówi koordynator projektu Pentti Launonen z fińskiego Uniwersytetu Aalto.

Nawet po zakończeniu projektu CONCORD działania są nadal wspierane przez fundację FIWARE dzięki kompletnemu ekosystemowi innowacji. „Projekt ten obejmuje społeczności open-source, dostawców platform komercyjnych, sieci akceleratorów i ośrodków innowacji, duże podmioty z branży, małe i średnie przedsiębiorstwa, start-upy i krajowe inicjatywy w dziedzinie innowacji” – wyjaśnia Launonen.

Co ważne, projekt CONCORD zorganizował w ramach programu FI-PPP liczne działania koordynacyjne i wspierające w celu zapewnienia jego sukcesu. „Działania te przyczyniły się do stworzenia planu ramowego dla projektów FI-PPP, aby umożliwić osiągnięcie celów na poziomie programu oraz poszerzyć zasięg zewnętrzny i zwiększyć potencjalną siłę oddziaływania programu” – mówi Launonen.

Zrzeszając partnerów z Belgii, Finlandii, Niemiec, Hiszpanii i Szwajcarii, projekt opierał się na współpracy dotyczącej wszystkich przedsięwzięć FI-PPP i koncentrował się na działaniach w kierunku wprowadzenia opracowanych rozwiązań na rynek. Opracowano strukturę tematyczną, określono obszary rozwijające się, ograniczenia, luki i warunki, dla których konieczne jest opracowanie polityki, przepisów prawnych i systemów zarządzania w celu osiągnięcia celów i kontynuacji unijnego programu FI-PPP. Projekt CONCORD przyczynił się do rozwoju FI-PPP nie tylko poprzez koordynację z innymi projektami, ale także dzięki przebudowie systemu zarządzania programem, zmieniając nacisk z technologii na innowacje.

„Jednym z najważniejszych rezultatów projektu jest utworzenie w 2016 roku w Berlinie fundacji FIWARE opartej na zasadach open source, związanej ze strategiami cyfryzacji w państwach członkowskich UE” – mówi Launonen. Kolejnym kluczowym osiągnięciem było wdrożenie kluczowych rozwiązań technologicznych FI-PPP do indywidualnych rozwiązań dla MŚP, co doprowadziło do rozwoju i wzrostu zatrudnienia w sektorze MŚP.

Godne uwagi było również stworzenie społeczności wielu dostawców wsłuchujących się w potrzeby miasta w celu stworzenia inteligentnych infrastruktur miejskich. „Społeczność obecnie rozwija się na skalę globalną” – mówi Launonen, podkreślając, że sukces projektu jest długoterminowy. Jednocześnie w projekcie CONCORD koncentrowano się na określonych działaniach w sektorach gospodarki, w których Europa ma względną przewagę konkurencyjną, takich jak inteligentne technologie i inteligentne rolnictwo.

Poza tymi namacalnymi rezultatami projekt pomógł licznym przedsiębiorstwom z sektora MŚP przekuć pomysły powstałe w fazie badań i rozwoju w realne rozwiązania komercyjne, opracować standaryzację, stworzyć rynki i zwiększyć konkurencyjność przemysłu. Działania zespołu CONCORD przyczyniły się do realizacji planów i celów państw członkowskich w ramach FI-PPP oraz pomogły w ujednoliceniu agend cyfrowych UE w przemyśle i sektorze MŚP.

Obecnie działania i inicjatywy wspierające w ramach projektu CONCORD można zobaczyć za pośrednictwem platformy FIWARE (http://www.fiware.org), która zrzesza ponad 1000 start-upów, 25 ośrodków innowacji i 16 akceleratorów innowacji w ponad 75 miastach. Zgodnie z pierwotną misją projektu CONCORD, platforma pomaga swoim uczestnikom przejść „od pomysłów do rzeczywistych projektów”, dostarczając zasobów, które umożliwiają „rozpoczęcie przygody z konstruowaniem i opracowywaniem projektów”. Takie inicjatywy finansowane przez Unię Europejską podkreślają pionierską rolę Europy w tworzeniu cyfrowej przyszłości, która przynosi rzeczywiste korzyści społeczeństwu.

Słowa kluczowe

Start-upy, ośrodki innowacji, CONCORD, Internet przyszłości, FI-PPP, jednolity rynek cyfrowy
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę