Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

MANETEI — Wynik w skrócie

Project ID: 238382
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Zjednoczone Królestwo
Dziedzina: Przemysł, Technologie informacyjno-komunikacyjne

Lepsze zarządzanie technologiami przyszłości

Nowe technologie mogą przyczynić się do zwiększenia jakości życia oraz dobrobytu, jednocześnie przynosząc korzyści ekonomiczne. Kluczowym dla osiągnięcia tych celów jest właściwe wykorzystanie potencjału nowych technologii.
Lepsze zarządzanie technologiami przyszłości
Obecnie nowe technologie rozwijają się tak szybko, że spożytkowanie potencjalnych ich korzyści stanowi nie lada wyzwanie. W ramach programu współpracy badawczej będącego częścią finansowanego z funduszy unijnych projektu MANETEI (Management of emergent technologies for economic impact) opracowano metody zarządzania nowymi technologiami umożliwiające ich wykorzystanie z maksymalnym pożytkiem dla gospodarki i społeczeństwa.

Skupiając się na budowaniu potencjału i możliwościach rozwoju kariery badawczej, uczestnicy projektu stworzyli sieć łączącą siedem posiadających instytuty technologiczne wiodących europejskich szkół biznesowych z partnerami przemysłowymi. Powstała w ten sposób platforma badawcza pozwoliła sprawdzić, jak najlepiej zarządzać nowymi technologiami, co ma istotne znaczenie dla Europy, w której jak nigdy przedtem inwestuje się w nanotechnologie, biotechnologie oraz nauki informatyczne i kognitywistyczne.

Uczestnicy projektu MANETEI określili strategie i narzędzia pozwalające interesariuszom zajmującym się innowacyjnymi systemami technologicznymi maksymalnie wykorzystać możliwości oferowane przez te systemy. Podczas projektu opracowano również nowe modele i narzędzia do monitorowania nowoczesnych technologii i zarządzania ich oddziaływaniami.

Prace skupiły się na analizie technologii w kontekście współpracy między interesariuszami z sektorów rządowego, akademickiego i prywatnego. Zbadano również sposób zarządzania technologiami przez firmy, przyglądając się szczególnie uważnie roli technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT).

Okazało się, że przedsiębiorstwom brakuje możliwości koordynowania pracy interesariuszy i wspierania strategii badawczych. Uczestnicy projektu przeanalizowali nowe modele zarządzania sprzyjające odpowiedzialnym badaniom i innowacjom, uwzględniające nie tylko rolę inicjatyw politycznych i finansowania, ale również instrumenty finansowe i fiskalne.

Za kluczowe dla zarządzania i zachęcania do rozwoju innowacji technologicznych kwestie uznano działania kadry kierowniczej, narzędzia ilościowe/jakościowe dla profesjonalistów oraz technologie ICT wspierające innowacje. Pomocne mogą okazać się również narzędzia webowe i media społecznościowe oraz inne bodźce zachęcające do otwierania się platform technologicznych na innowacje.

Jednym z najważniejszych osiągnięć projektu było stworzenie produktywnego środowiska uczenia się dla początkujących i doświadczonych badaczy, opartego na platformie wymiany wiedzy między partnerami akademickimi a przemysłowymi. Jak udowodniono w ramach projektu MANETEI, rozległa współpraca między sektorami przemysłowym i akademickim, zwłaszcza w zakresie zarządzania innowacjami, jest kluczowa dla nowych technologii.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Nowe technologie, MANETEI, innowacje technologiczne
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę