Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

UPSIDE — Wynik w skrócie

Project ID: 319962
Źródło dofinansowania: FP7-REGIONS
Kraj: Niemcy
Dziedzina: Zdrowie, Technologie informacyjno-komunikacyjne

Cyfrowa ofensywa na rzecz innowacji

Dążenie połączenia klastrów ICT z całej Europy i nawiązania współpracy z klastrami pochodzącymi spoza naszego kontynentu, np. z Indii, Korei Południowej czy USA, pozwoliło dokonać znacznych postępów w zakresie innowacji cyfrowych.
Cyfrowa ofensywa na rzecz innowacji
W Europie istnieje kilka godnych uwagi klastrów ICT wspieranych przez odpowiednie polityki. Działanie tych klastrów można usprawnić poprzez lepszą synergię, większe możliwości rozwoju i większą otwartość na innowacje. W ramach finansowanego z funduszy unijnych projektu UPSIDE (User-driven participatory solutions for innovation in digitally-centred ecosystems) starano się osiągnąć ten cel, zachęcając należące do kluczowych europejskich i światowych klastrów ICT instytucje zajmujące się badaniami nad technologiami cyfrowymi i innowacyjnymi do połączenia swoich sił. Zastanawiano się również jak zintegrować z tą wizją lokalne środowiska zurbanizowane i miasta.

Modele wzorcowe wdrożone w regionach partnerskich obejmowały obszary takie jak e-opieka zdrowotna, inteligentne systemy transportu, samowystarczalność energetyczna czy e-administracja. Do regionów tych należały Smart Quarter w Karlsruhe (Niemcy), Smart City Lab w Tartu (Finlandia), Sustainable Living Labs Approach w Eindhoven (Holandia) i Smart Neighbourhood Maribor (Słowenia). Modele te pozwoliły stworzyć innowacyjne platformy oraz angażujące użytkowników/mieszkańców rozwiązania partycypacyjne przynoszące korzyści społeczeństwu we wspomnianych dziedzinach.

Uczestnikom projektu udało się również wyjść poza Europę i nawiązać również współpracę z klastrami z Doliny Krzemowej (USA), Montrealu (Kanada), Pune i Mumbaju (Indie), Hanoi oraz Ho-Chi-Minh City (Wietnam) oraz Daegu (Korea Południowa) o podobnym punkcie widzenia. Doskonałym przykładem takiej współpracy międzynarodowej jest powstała w ramach projektu grupa robocza Cluster2Cluster Sztokholm-Montreal.

Innym ważnym osiągnięciem o zasięgu światowym było zachęcenie klastrów do prowadzenia działalności mentoringowej w obszarach bałtyckim, środkowoeuropejskim śródziemnomorskim. Dzięki mentoringowi udało się pchnąć naprzód prace nad nowymi wnioskami projektowymi, dzięki czemu korzyści z projektu będą odczuwalne jeszcze przez długi czas po jego zakończeniu.

Warto też zauważyć, że w ramach projektu opracowano spis metod partycypacyjnych obejmujący narzędzia, metodykę oraz najlepsze praktyki w zakresie innowacji inicjowanych przez użytkowników i obywateli. Wysiłki włożone w realizację projektu oraz związanie z nim wydarzenia, jak również stworzona sieć współpracy wzmocniły europejskie klastry ICT zajmujące się innowacjami. Z pewnością przyniesie to wiele korzyści społeczeństwu i mieszkańcom.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Innowacje, klastry ICT, UPSIDE, rozwiązania partycypacyjne, mentoring
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę