Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Przewidywanie zachowań niemowląt

Przewidywanie zachowań innych osób ma kluczowe znaczenie dla interakcji społecznych. Jednakże naukowcy jak dotąd nie są zgodni co do mechanizmu sterującego tym przewidywaniem.
Przewidywanie zachowań niemowląt
Zgodnie z teorią symulacji sygnały ruchowe, na podstawie których prognozujemy sensoryczne rezultaty własnych działań, są również wykorzystywane do przewidywania zachowań innych ludzi. Z drugiej strony, teoria racjonalności sugeruje, że te zachowania są przewidywane na podstawie wrodzonych, abstrakcyjnych reguł.

Aby rozwiązać tę sprzeczność, uczestnicy finansowanego ze środków UE projektu PREDICTING INFANTS (Infants predicting own and others’ actions: the neurocognitive development of action prediction) przeprowadzili badania, w ramach których prześledzili ruchy rąk i oczu u niemowląt. W tym celu 14-miesięcznym niemowlętom pokazano krótkie filmy wideo przedstawiające osobę (w postaci poruszających się na ekranie punktów świetlnych) idącą w kierunku określonego przedmiotu, a następnie sięgającego i chwytającego ten przedmiot. Na podstawie ruchów gałek ocznych w dwóch wymiarach stwierdzono, że niemowlęta patrzyły na docelowy przedmiot jeszcze przed zakończeniem ruchu, co dowodzi, że przewidywały one skutki obserwowanych działań wykonywanych przez inne osoby.

W drugim badaniu jako wskazówki umożliwiające prognozowanie celu działania naukowcy wykorzystali ruchy głową. W tym badaniu rejestrowano kierunek, w jakim patrzyły dzieci obserwujące aktora budującego wieżę z kółek. Kiedy głowa aktora była widoczna, dzieci wolniej przewidywały jego zachowania, co wskazuje, że przewidują one cel obserwowanego działania głównie w oparciu o ruchy rąk.

W badaniu interakcji sześciomiesięczne niemowlęta patrzyły na badacza kierującego wzrok ze środka na przedmiot położony po prawej lub lewej stronie, a następnie chwytającego ten przedmiot. Jak i w poprzednich badaniach, u tak małych dzieci nie stwierdzono podążania za wzrokiem, jednak zauważono, że kontakt wzrokowy z badaczem opóźnia moment chwytania przedmiotu przez niemowlę.

Dodatkowe badania wykazały, że niemowlęta, sięgając po przedmiot, polegają zarówno na informacjach dostarczanych przez wzrok, jak i przez dotyk, co dowodzi zależności od tych samych strumieni danych sensorycznych. Badacze odkryli również, że do kontroli postawy niemowlęta wykorzystują nie tylko informacje ze zmysłu równowagi, ale również wzrok.

Projekt PREDICTING INFANTS dostarczył wielu cennych informacji o sposobach przewidywania celu danego działania przez niemowlęta. Dzięki temu być może w niedługim czasie badacze będą mogli z całą pewnością stwierdzić, czy rzeczywiście mechanizmy przewidywania celów działań własnych i innych osób rozwijają się synchronicznie w okresie niemowlęcym.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Działanie, PREDICTING INFANTS, niemowlę, śledzenie ruchów gałek ocznych, ruch głową
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę