Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

ELASSTIC — Wynik w skrócie

Project ID: 312632
Źródło dofinansowania: FP7-SECURITY
Kraj: Niderlandy
Dziedzina: Badania podstawowe, Przemysł, Bezpieczeństwo, Technologie informacyjno-komunikacyjne

Zaawansowane metody i narzędzia zwiększające bezpieczeństwo i odporność dużych budynków w przypadku katastrof

Mimo uwzględniania kwestii bezpieczeństwa i odporności na etapie planowania i projektowania dużych kompleksów budynków, klęski żywiołowe i katastrofy spowodowane przez człowieka wciąż pociągają za sobą duże straty. W ramach inicjatywy UE szukano lepszych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania skutkom ekstremalnych zdarzeń w tych fazach projektu.
Zaawansowane metody i narzędzia zwiększające bezpieczeństwo i odporność dużych budynków w przypadku katastrof
Uwzględnianie kwestii bezpieczeństwa i ewakuacji w fazie projektowania dużych kompleksów przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa. Jest to również tańszy sposób, niż dostosowywanie konstrukcji po postawieniu budynku lub na etapie końcowym. W celu podjęcia właściwych decyzji mających wpływ i/lub wprowadzających ograniczenia związane ze zwiększeniem bezpieczeństwa i odporności budynków potrzebna jest współpraca różnych ekspertów. Istnieje potrzeba kompleksowego podejścia w celu ochrony dużych, złożonych infrastruktur i korzystających z nich osób przed regularnymi procedurami operacyjnymi w sytuacjach kryzysowych.

W ramach finansowanego ze środków UE projektu ELASSTIC (Enhanced large scale architecture with safety and security technologies and special information capabilities) wprowadzono metodologię i narzędzia umożliwiające zapewnienie bezpieczeństwa i odporności budynków podczas fazy projektowania i planowania.

Partnerzy projektu opracowali kompleksową metodę projektowania bezpiecznych i odpornych dużych kompleksów budynków, w tym narzędzie do analizy i oceny projektu. Dzięki zastosowaniu technologii modelowania informacji o budynku proces projektowania jest bardziej efektywny.

Naukowcy stworzyli inteligentne, wzmocnione elementy konstrukcyjne o bardzo dużej zdolności pochłaniania energii. Opracowali również inteligentny projekt i moduł ewakuacji działający w oparciu o system i czujniki monitorowania odporności, a także system zarządzania budynkiem, zapewniający informacje w czasie rzeczywistym i wiarygodne symulacje ewakuacji.

Zespół uczestniczący w projekcie ELASSTIC przetestował wykonalność i przydatność opracowanych metod i narzędzi w dużym, wielofunkcyjnym kompleksie budynków zbudowanym specjalnie do tego celu. Kompleks 3D, w którym znajdują się domy oraz centra handlowe, biznesowe i rozrywkowe, został zaprojektowany tak, aby był bezpieczny i odporny na naturalne i wywołane przez człowieka zagrożenia, a jednocześnie umożliwiał szybką i skuteczną ewakuację.

Na końcowym etapie projektu przedstawiono zalecenia, w których wezwano decydentów UE do stworzenia przepisów dotyczących analizy ryzyka w budynkach oraz dotyczących krzywych zależności temperatury od czasu w przypadku pożarów spowodowanych uderzeniem samolotu, ciężarówki lub samochodu.

Dzięki projektowi ELASSTIC kluczowe podmioty zajmujące się planowaniem, projektowaniem, budową i zarządzaniem dużymi kompleksami budynków będą mogły lepiej określać prawidłowy przebieg działań w zakresie zapewniania odporności i przeciwdziałania katastrofom.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Duże budynki, odporność, duże budynki, bezpieczeństwo, ELASSTIC, technologie bezpieczeństwa
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę