Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Odpolityczniona perspektywa dotycząca „handlu ludźmi” oraz pracy przymusowej i opartej na wyzysku

Główne nurty polityczne w większości krajów postrzegają tzw. handel ludźmi jako problem migracyjny, nie przywiązując uwagi do struktur politycznych i gospodarczych będących przyczyną i utrwalających zjawisko pracy i mobilności opartej na wyzysku. Niniejsze badanie pokazuje, w jaki sposób decydenci polityczni konsekwentnie mylą złożoną rzeczywistość z uproszczonymi stereotypami.
Odpolityczniona perspektywa dotycząca „handlu ludźmi” oraz pracy przymusowej i opartej na wyzysku
Handel ludźmi jest poważnym problemem społecznym. W ramach finansowanego przez UE projektu AP-AT (The anti-politics of anti-trafficking: A comparative study of anti-trafficking policy and practice in Benin and Italy) zbadano politykę w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi w Afryce i Europie poprzez porównanie działań Benińczyków i Włochów. W badaniu, które ma zasięg globalny, przyjrzano się podobieństwom pomiędzy tymi dwoma kontekstami, skupiając się przede wszystkim na tym, w jaki sposób politycy konsekwentnie odpolityczniają zjawisko, które starają się zwalczyć, co ostatecznie skutkuje przywróceniem warunków, które doprowadziły do tego problemu.

Aby zrealizować cele projektu, przeanalizowano dane polityczne i gospodarcze w świetle badań dotyczących społeczności krajów źródłowych i docelowych dla migrantów oraz pośredniczono w rozmowach z decydentami i podmiotami rządowymi. Misją projektu było spojrzenie z szerszej perspektywy na kraje UE i Afryki w odniesieniu do poważnego wyzysku i przymusowej mobilności.

Po wielu miesiącach badań, obserwacji terenowych i wywiadów zespół uczestniczący w projekcie AP-AT potwierdził swoje założenie, że polityka w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi jest głęboko odpolityczniona i opiera się na złym zrozumieniu złożonych zjawisk. Problem ten pogłębiają również błędne założenia, uzależnienie od finansowania oraz brak krytycznej uczciwości ze strony głównych instytucji politycznych.

Te kluczowe wnioski zostały rozpowszechnione wśród decydentów politycznych zarówno w Europie, jak i na świecie, a także wśród szerokiej publiczności i organizacji międzynarodowych, co świadczy o sukcesie inicjatyw podjętych w ramach projektu. Wyniki projektu miały wpływ na treść protokołu dotyczącego pracy przymusowej i przyczyniły się do przekazania informacji społeczeństwu obywatelskiemu na poziomie europejskim, w szczególności dzięki współfinansowaniu strony internetowej Beyond Trafficking and Slavery, jednej z inicjatyw projektu, która jest obecnie najbardziej znaną na świecie platformą dotyczącą wyzysku i dominacji. Podsumowując, wyniki zostały uznane w środowiskach akademickich i politycznych, a także wśród społeczeństwa obywatelskiego.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Handel ludźmi, migracja, AP-AT, polityka w zakresie zwalczania handlu ludźmi, wyzysk, praca przymusowa
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę