Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

CAWRBP — Wynik w skrócie

Project ID: 911934
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Uganda
Dziedzina: Społeczeństwo

Reintegracja dzieci urodzonych w czasie wojny

Naukowcy stworzyli zestaw wytycznych pomagających w realizacji planu powrotu do społeczeństwa adresowanego do dzieci urodzonych w czasie wojny w krajach afrykańskich oraz do ich matek – byłych kombatantów.
Reintegracja dzieci urodzonych w czasie wojny
Dzieci urodzone w czasie wojny nie zostały objęte programami rozbrojenia, demobilizacji i reintegracji (DDR) przeprowadzanymi zarówno przez podmioty państwowe, jak i niepaństwowe, mimo że istnieją polityki dotyczące reintegracji byłych kombatantów. Ponowna integracja byłych kombatantów ze społeczeństwem cywilnym stanowi pewne wyzwanie, głównie ze względu na to, że reintegracja może być trudna do monitorowania. Ze względu na swój społeczny charakter trudno jest zmierzyć spójność społeczną w odniesieniu do DDR.

W celu zmniejszenia tych trudności powstał finansowany przez UE projekt CAWRBP (Children and war: Resilience beyond programmes), który skupiał się na politykach stosowanych przez agencje rządowe i międzynarodowe w zakresie programów DDR po zakończeniu wojen domowych w Sierra Leone, północnej Ugandzie, wschodnim Kongo i w Darfurze.

Pierwszym krokiem było określenie i analiza sytuacji „(re)integrowanych” byłych kombatantów i ich dzieci urodzonych w wyniku gwałtów, jakich dopuszczali się żołnierze wroga. Następnie porównano polityki dotyczące (re)integracji społecznej oraz praktyki związane z badaniem społeczności. Naukowcy przeanalizowali wyniki badań w świetle polityk stosowanych w celu powrotu byłych kombatantów do społeczeństw afrykańskich po przebytych konfliktach. Następnie opracowali zestaw wytycznych dotyczących integracji społecznej dzieci urodzonych w czasie wojny. Wytyczne zostały przetestowane i udoskonalone w północnej Ugandzie.

Wyniki pokazały, że dzieci narodzone w wyniku wojny w większości afrykańskich społeczeństw napotykają na trudności, takie jak znalezienie swojej tożsamości w odniesieniu do istniejących patriarchalnych, zwyczajowo przyjętych doktryn. Takie zwyczajowe polityki i praktyki mają bardzo duży wpływ na obowiązujące formalne systemy prawne określające prawa dzieci w danym kraju i na arenie międzynarodowej.

Wyniki projektu zostały rozpowszechnione poprzez szereg artykułów, które zostały zrecenzowane w celu publikacji w czasopismach naukowych o tematyce społecznej, a także na międzynarodowych spotkaniach wysokiego szczebla. Prace przyczynią się do tworzenia programów stypendialnych na rzecz ulepszenia polityk i praktyk dotyczących (re)integracji społecznej na poziomie globalnym.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Dzieci urodzone w czasie wojny, reintegracja społeczna, Afryka, reintegracja byłych kombatantów, CAWRBP, wojny domowe
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę