Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Wydłużenie okresu użytkowania mostów dzięki najnowocześniejszym modelom oceny

Koszty utrzymania starszych mostów mogą być bardzo wysokie. W ramach unijnej inicjatywy wprowadzono rozwiązania pozwalające na bardziej wiarygodne określenie prawdziwego poziomu bezpieczeństwa mostów, co umożliwi władzom publicznym podejmowanie świadomych decyzji dotyczących konserwacji, naprawy lub przebudowy.
Wydłużenie okresu użytkowania mostów dzięki najnowocześniejszym modelom oceny
Aby wydłużyć bezpieczny okres eksploatacji mostów, w ramach finansowanego przez Unię Europejską projektu LONG LIFE BRIDGES (Long life bridges) skupiono się na dynamice mostów kolejowych oraz ocenie cyklu życia i zmęczenia materiałów. Aby osiągnąć cele projektu, zorganizowano wymianę pracowników pomiędzy dwoma czołowymi europejskimi przedsiębiorstwami z sektora MŚP oraz dwoma instytutami naukowymi z Danii i Szwecji.

Partnerzy projektu zbadali mosty kolejowe na trasach kolei dużych prędkości. Opracowali system amortyzujący w celu zminimalizowania wpływu szkodliwych drgań. Następnie przeprowadzili badania elementów nośnych podatnych na uszkodzenia zmęczeniowe na moście w Szwecji. Symulacje wykazały, że istniejący pasywny system tłumienia drgań na badanym moście był częściowo nieefektywny ze względu na zmiany reakcji dynamicznej podczas przejazdu pociągów. Prototyp osłabił naprężenia zmęczeniowe o około 20% w porównaniu z istniejącym systemem.

Zespół projektowy LONG LIFE BRIDGES opracował dokładniejsze modele obciążeń dla mostów o dużej rozpiętości, które uwzględniają zarówno obciążenia wywołane przez ruch pojazdów, jak i wiatr. Opracowanie globalnej metody oceny niezawodności lin stalowych na mostach wantowych będzie kluczem do nowej konstrukcji mostów, szczegółowych analiz zmęczeniowych i ocen mostów.

Naukowcy opracowali globalną metodologię, która uwzględnia systemy równoległych lin, efekty korozji i długość lin. Opracowali również probabilistyczny model zmęczeniowy spawanych elementów płyt z wykorzystaniem mechaniki pękania. Stworzone modele uwzględniają zarówno szerokość, jak i głębokość pęknięć, a także pozwalają na działanie naprężeń zginających wynikających z niewspółosiowości.

Działania podejmowane w ramach projektu LONG LIFE BRIDGES przyczynią się do określenia, które ze starych mostów można bezpiecznie użytkować, a które wymagają konserwacji. Dzięki temu możliwa jest maksymalizacja zwrotów z inwestycji w przypadku istniejącej infrastruktury mostowej, co stanowi alternatywę dla nowych, kosztownych i wysokoemisyjnych projektów budowy.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Mosty, bezpieczeństwo, LONG LIFE BRIDGES, most kolejowy, ocena zmęczenia materiału, oceny stanu mostów
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę