Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

GENOMEDYNAMICS — Wynik w skrócie

Project ID: 303635
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Izrael
Dziedzina: Zdrowie, Badania podstawowe

Dynamika genomu grzybów

Częstość występowania infekcji grzybiczych wzrosła na całym świecie i stwarza duże zagrożenie dla zdrowia. Fakt ten dodatkowo pogarsza coraz częściej występująca oporność na niektóre powszechnie dostępne leki przeciwgrzybicze.
Dynamika genomu grzybów
Dynamika genomu grzybów wraz z organizacją DNA i przekazywaniem genomu do innych komórek różni się zasadniczo od dynamiki obserwowanej w przypadku bakterii. Ponadto większość leków hamujących rozwój grzybów wywołuje niepożądane działania u ludzi, co sprawia, że opracowanie nowych leków przeciwgrzybicznych jest ważnym wyzwaniem.

Identyfikacja zmian genomicznych odpowiedzialnych za odporność na leki pozwoli na stworzenie bardziej skutecznych metod leczenia. Celem finansowanego przez UE projektu GENOMEDYNAMICS (Genome dynamics of the human fungal pathogen Candida albicans) była analiza dynamicznych procesów, w wyniku których ludzki patogen Candida albicans buduje odporność na aktualnie stosowane leki przeciwgrzybicze. C. albicans jest najczęściej izolowanym patogenem grzybowym w laboratoriach mikrobiologii klinicznej, ponieważ w 40% może powodować śmierć w przypadku przedostania się do krwiobiegu.

Naukowcy zaobserwowali, że szybkie nabycie zdolności przetrwania i rozwoju w obecności leku jest wciąż nie do końca zbadaną strategią stosowaną przez patogen. Przedmiotem obserwacji były zmiany genomu, które wpływają na przetrwanie i tolerancję leków przez grzyby przy wysokich stężeniach leków. Wykorzystano analizę obrazu i inne techniki ułatwiające badania całych populacji oraz pojedynczych komórek.

Szczególną uwagę poświęcono zjawisku odporności heterogenicznej (ang. heteroresistance), czyli zdolności małych podrzędnych populacji komórek do przeżycia i wzrostu w wysokich stężeniach leków. Poprzez analizę dużych zbiorów zmutowanych izolatów naukowcy zidentyfikowali geny wpływające na reakcję organizmu na leki.

Dalszy wgląd w różne metody wykorzystywane przez grzyby C. albicans na poziomie molekularnym i behawioralnym w celu przetrwania w obecności leków przeciwgrzybiczych otworzy nowe możliwości rozwoju metod leczenia infekcji grzybiczych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Grzyby, odporność, leki przeciwgrzybicze, GENOMEDYNAMICS, Candida albicans
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę