Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

KIDDS — Wynik w skrócie

Project ID: 630038
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Zjednoczone Królestwo
Dziedzina: Zdrowie, Społeczeństwo

Nowe podejście do poprawy jakości życia dzieci cierpiących na zaburzenia rozwojowe

Zbyt często zdarza się, że problemy, które zaczęły się we wczesnym dzieciństwie, prowadzą do trwających całe życie nierówności społecznych w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia. Fundusze unijne wsparły badania nad zaburzeniami rozwojowymi w dużym dystrykcie metropolitalnym obejmującym jedne z najuboższych obszarów w Wielkiej Brytanii.
Nowe podejście do poprawy jakości życia dzieci cierpiących na zaburzenia rozwojowe
Ogólnym celem projektu KIDDS (Kinematic identification of developmental disorders) było rozpoznanie u dzieci zaburzeń rozwojowych, a następnie podjęcie działań mających na celu poprawę jakości ich życia oraz wyników w nauce. Prowadzone badania skupiły się na zaburzeniach rozwojowych, takich jak dyspraksja (rozwojowe zaburzenie koordynacji), oraz towarzyszącym im problemom z poruszaniem się i rozwijaniem umiejętności ruchowych, a także ich wpływie na wykonywanie codziennych czynności i/lub naukę.

Zorganizowane szkolenie badawcze miało na celu wzbogacenie posiadanej wiedzy i zdobycie nowych kwalifikacji w zakresie instrumentów oceny zdolności poznawczych i motorycznych oraz rozpoznawania trudności w nauce/różnych form upośledzenia. Podjęto również temat istniejących sposobów udzielania wsparcia i opracowania nowych.

W ramach wspomnianego projektu w 10 szkołach w dystrykcie Bradford przeprowadzono badania przesiewowe obejmujące szereg kwestionariuszy dla nauczycieli pracujących z ponad 500 uczniami w wieku 4–11 lat. Dzieci z podejrzeniem zaburzenia koordynacji zostały przebadane w oparciu o cztery obiektywne metody oceny zdolności motorycznych. W stosunku do uczniów, u których stwierdzono zaburzenia ruchowe, podjęto interwencję ekologiczną z naciskiem na dynamiczne oddziaływanie zachodzące pomiędzy dzieckiem, środowiskiem i zadaniem.

Strategie nauczania umiejętności ruchowych obejmowały analizę zadań, adaptację do zadań oraz profesjonalne wsparcie (pomoc osobista oraz przystosowanie używanego sprzętu). W sumie 37 dzieci (w tym 7 niesłyszących) otrzymało kompleksową pomoc. Działania podjęte w ramach projektu KIDDS pozwoliły na wdrożenie w mieście Bradford zakrojonego na szeroką skalę programu, który zakłada objęcie badaniem 20 000 dzieci.

Do płynących z projektu korzyści można również zaliczyć indywidualne wsparcie udzielone uczniom szkoły specjalnej dla dzieci niesłyszących oraz systematyczny przegląd programów nauczania umiejętności motorycznych przeznaczonych dla dzieci z dyspraksją. Zespół projektowy opracował cztery broszury mające na celu wsparcie procesu nauczania motoryki dużej i małej (po dwie dla nauczycieli i rodziców). Ponadto w lipcu 2016 roku na Uniwersytecie Leeds uczestnicy projektu KIDDS zorganizowali szóstą edycję odbywającej się raz na dwa lata w Wielkiej Brytanii konferencji poświęconej dyspraksji.

Ich największym osiągnięciem było jednak opracowanie skutecznych technik rozpoznawania upośledzenia funkcji motorycznych u dzieci oraz wdrażania planów pomocy indywidualnej.

Projekt KIDDS przyniósł znaczny postęp w dziedzinie wykorzystywania dostępnych możliwości, aby udzielać dzieciom skutecznej pomocy na możliwie najwcześniejszym etapie rozwoju. Działania te mają kluczowe znaczenie dla zmniejszenia nierówności społecznych w ich późniejszym życiu.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Jakość życia, dzieci, zaburzenia rozwojowe, KIDDS, wyniki w nauce, indywidualna pomoc
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę