Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Współpraca Europy i Ameryki Łacińskiej w celu promowania badań z dziedziny nanoceramiki

Ceramika techniczna nie tylko podnosi poziom naszego życia dzięki swojej wysokiej przydatności, lecz także stanowi zasadniczy element procesu opracowywania nowych, innowacyjnych produktów, zwłaszcza w branży elektronicznej, telekomunikacyjnej, transportowej, medycznej i kosmicznej. Finansowany z funduszy unijnych projekt umożliwił osiągnięcie dużego postępu w badaniach z dziedziny syntezy i modelowania materiałów nanoceramicznych w celu odblokowania ich pełnego potencjału.
Współpraca Europy i Ameryki Łacińskiej w celu promowania badań z dziedziny nanoceramiki
Wysoka wytrzymałość, obojętność chemiczna oraz odporność na korozję i wysoką temperaturę to niezwykle ważne właściwości w przypadku produktów, które muszą wytrzymać działanie wysokich temperatur. W przeciwieństwie do metali, tworzyw sztucznych i innych materiałów, materiały ceramiczne łączą w sobie wszystkie te cechy, zapewniając wyższą wartość wytworzonym z nich produktom. Wraz z dalszym rozwojem materiałów nanoceramicznych ceramika techniczna może zyskać wiele nowych zastosowań.

Finansowany ze środków UE projekt EULA-NETCERMAT (EULA network in ceramic materials with environmental and industrial applications) powstał w celu dalszego rozwoju podstawowych badań w dziedzinie nanoceramiki, stawiając czoła kilku kluczowym wyzwaniom, które ograniczają możliwości skutecznej komercjalizacji materiałów ceramicznych.

Naukowcy skupili się na uzyskaniu bardziej precyzyjnej kontroli w zakresie nadawania materiałom ceramicznym wybranego rozmiaru i kształtu, a także na doskonaleniu umiejętności tworzenia nanoceramiki oraz nanourządzeń o bardzo wysokiej rozdzielczości i czułości. Innym ważnym celem było wzbogacenie naszej wiedzy na temat związku pomiędzy strukturą nanomateriału a jego właściwościami.

W celu realizacji założeń projektu jego uczestnicy podjęli działania zmierzające do zacieśnienia współpracy naukowej i wzmocnienia partnerstwa w tej dziedzinie pomiędzy instytucjami naukowymi z Europy i Ameryki Łacińskiej. Nawiązano również współpracę na poziomie personalnym poprzez wymianę pracowników, warsztaty i szkolenia, dążąc jednocześnie do zapewnienia efektu synergii z podmiotami przemysłowymi. Co więcej, partnerzy projektu opracowali strategiczne plany, głównie dla branży ceramicznej w Argentynie, Brazylii i Chile, z myślą o zawiązaniu w przyszłości dwustronnej współpracy w tej dziedzinie w obrębie programu Horyzont 2020.

Działania podjęte przez uczestników inicjatywy EULA-NETCERMAT mają przyspieszyć proces rozwijania wysoce wyspecjalizowanych kompetencji w zakresie badań nad ceramiką techniczną, w dużym stopniu wpływając na rozwój społeczno-gospodarczy partnerskich krajów latynoamerykańskich. W ramach projektu stworzono również nowy wymiar współpracy międzynarodowej z wybitnymi partnerami przemysłowymi z Ameryki Łacińskiej.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Europa, Ameryka Łacińska, nanoceramika, ceramika techniczna, materiały ceramiczne, EULA-NETCERMAT
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę