Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Powierzchnie samoczyszczące

Zespół unijnych naukowców opracował samoczyszczący, antybakteryjny materiał, który może być stosowany na powszechnie używanych powierzchniach. Podczas testów w szpitalach wynaleziona substancja ograniczyła ryzyko zakażenia o ponad 60%.
Powierzchnie samoczyszczące
W samej Unii Europejskiej rocznie około 3 miliony ludzi ulegają zakażeniu w środowiskach szpitalnych, co dla 25 000 z nich kończy się śmiercią. Samoczyszczące, antybakteryjne powłoki powierzchniowe mogłyby zmniejszyć odsetek zakażeń.

W ramach finansowanego ze środków UE projektu SELFCLEAN (Novel self-cleaning, anti-bacterial coatings, preventing disease transmission on everyday touched surfaces) opracowano właśnie taką powłokę. Nowe rodzaje powłok przeznaczone są dla szpitali, szkół, restauracji i innych miejsc, w których istnieje ryzyko zakażeń bakteryjnych. Galwanizowana substancja spełnia bardzo ważną potrzebę społeczną.

Powłoka składająca się z nanocząsteczek dwutlenku tytanu (TiO2) osadzonych w matrycy cynowo-niklowej inicjuje proces fotokatalizy. Proces ten reaguje na typowe dla pomieszczeń spektrum światła widzialnego i promieniowanie ultrafioletowe, nadając materiałowi zdolność samoczyszczenia i właściwości antybakteryjne.

Konsorcjum w pełni przetestowało nanocząsteczki w pięciu różnych rozmiarach, a następnie wybrało dwa z nich do kolejnej fazy badań. Ponadto naukowcy zaprojektowali skalowalną, uniwersalną i bezpieczną technologię produkcji wykorzystującą metodę zol-żel. Na kolejnym etapie zespół przetestował specjalnie zaprojektowaną maszynę galwanizującą oraz sam materiał.

W wyniku procesu optymalizacji zbudowano dwa zestawy urządzeń umożliwiające powlekanie przedmiotów na skalę przemysłową. Sprzęt produkcyjny pomyślnie przeszedł wszystkie testy. Nowy materiał został zaprojektowany także z myślą o trwałości i estetycznym wyglądzie, a efekt końcowy spełnił oba te kryteria.

Uczeni wykonali powłokę dla płytek kontaktowych, klamek do drzwi i uchwytów meblowych, stosując w tym celu technikę powlekania opracowaną w ramach projektu SELFCLEAN. Wskutek montażu wspomnianych elementów w środowisku szpitalnym ryzyko zakażenia zmniejszyło się o 60%, a w niektórych przypadkach nawet o ponad 80%.

Nowy, zoptymalizowany proces galwanizacji z wykorzystaniem prądu impulsowego pozwolił osiągnąć wysoką prędkość osadzania się nanocząsteczek TiO2 i jednorodną strukturę matrycy. Proces ten może zostać odpowiednio dostosowany do warunków produkcji przemysłowej, zapewniając wysoką wydajność materiałową i energetyczną.

Inne działania podjęte przez zespół projektowy obejmowały stworzenie strony internetowej, przeszukiwanie bazy patentów i dokonanie zgłoszenia patentowego, a także opracowanie tymczasowego i ostatecznego planu eksploatacji. Przeprowadzona analiza wykazała istnienie dużego potencjalnego rynku dla proponowanego produktu obejmującego 15 000 europejskich szpitali i ponad 100 000 szkół w Danii, Grecji, Hiszpanii, Francji i Wielkiej Brytanii.

Nowy materiał opracowany w ramach projektu SELFCLEAN zapewnia korzyści zdrowotne i ekonomiczne. Powłoka w znaczny sposób ogranicza ryzyko zakażenia bakteryjnego, jednocześnie rokując wysoką rentowność przedsięwzięcia dla partnerów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Samoczyszczący, antybakteryjny, zakażenie, powłoki, SELFCLEAN, galwanotechnika
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę