Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowa technologia wizualizacji 3D wspiera archeologię

Nowa, zaawansowana technologia wyświetlania ułatwia interpretację danych archeologicznych w trójwymiarze, udostępniając je badaczom za pośrednictwem Internetu. To pomaga w realizacji wspólnych projektów i wymianie danych.
Nowa technologia wizualizacji 3D wspiera archeologię
Technologia cyfrowa oferuje wiele rozwiązań, które pozwalają na odkrywanie tajemnic starożytnej archeologii. Trójwymiarowe przedstawianie historycznych struktur odgrywa szczególnie ważną rolę w dokumentowaniu dziedzictwa kulturowego i przyczynia się do jego ochrony. Celem finansowanego z funduszy unijnych projektu ADS3DV (ADS 3D Viewer: A 3D real-time system for the management and analysis of archaeological data) było zbadanie, w jaki sposób rozszerzenie WebGL (Web Graphics Library) może ułatwić zarządzanie i analizę danych archeologicznych w Internecie.

Zespół uczestniczący w projekcie stworzył interaktywną przeglądarkę 3D ułatwiającą wyświetlanie, analizowanie i interpretowanie danych archeologicznych, umożliwiając naukowcom udostępnianie swoich trójwymiarowych replik starych miejsc i wykopalisk. Nowa technologia umożliwia archeologom powrót do danych i ich analizę za pomocą bardziej nowoczesnych i zaawansowanych technik cyfrowych, które nie były dostępne w momencie zbierania oryginalnych dokumentów. Takie rozwiązanie zachęca również do wymian informacji między badaczami, co może stanowić przełom w tej dyscyplinie.

W ramach projektu ADS3DV zaprojektowano przeglądarkę 3D – narzędzie dla archiwum Archaeology Data Service (ADS) na Uniwersytecie w Yorku w Wielkiej Brytanii. W archiwum ADS mieści się ponad 40 000 niepublikowanych raportów z badań terenowych, ponad 20 000 artykułów prasowych i ponad 1000 archiwów z danymi. Przeglądarka stanowi narzędzie online do wizualizacji stanowiska w 3D i ekstrapolacji cennych danych z modelu.

W ramach projektu stworzono dwie wersje przeglądarki. Pierwsza z nich, Object Level 3D Viewer, umożliwia lepsze przeglądanie archiwów ADS dzięki możliwości tworzenia modeli trójwymiarowych. Druga przeglądarka, Stratigraphy 3D Viewer, umożliwia przetwarzanie i integrację wielu warstw sekwencji stratygraficznej w jednym środowisku 3D. Co ważne, adaptowalna, elastyczna technologia przeglądarki działa zarówno w przypadku eksploracji arbitralnej, jak i wykopalisk stratygraficznych.

Dzięki ulepszonej trójwymiarowej, cyfrowej i metrycznej prezentacji wykopalisk online oraz zapewnieniu pomocy w dokonywaniu interpretacji przeglądarka ADS 3D Viewer stanowi doskonałe narzędzie do wspólnych badań. Technologia ta ma ułatwić interdyscyplinarną, zdalną i międzynarodową współpracę, która przyniesie najlepsze rezultaty w dziedzinie archeologii, wprowadzając ją na zupełnie nowy poziom.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Dane archeologiczne, dziedzictwo kulturowe, ADS3DV, przeglądarka 3D, WebGL, wykopaliska
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę