Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Wady i zalety wyceniania wartości przyrody

Coraz częściej zasobom naturalnym przypisuje się wartość pieniężną pomagającą zrozumieć przynoszone przez nią korzyści w kontekście ekonomicznym. Unijni badacze przeanalizowali sposób, w jaki wyceniono wartości przyrodnicze w Zjednoczonym Królestwie oraz jakie przyniosło to rezultaty.
Wady i zalety wyceniania wartości przyrody
Obecnie zarówno w Europie, jak i na całym świecie koncepcja zachowania bioróżnorodności zmienia swoją formułę na bardziej opartą na ekonomicznej wartości przyrody. Ma to wpływ na postrzeganie natury przez społeczeństwo.

Do przydzielenia zasobom naturalnym wartości ekonomicznej wykorzystano dwie koncepcje: kompensację przyrodniczą oraz usługi ekosystemowe.

Kompensacja przyrodnicza to inaczej wymiana zagrożonej lub utraconej bioróżnorodności na danym obszarze, np. w wyniku rozwoju tego obszary, na bioróżnorodność stworzoną lub zachowaną w innym miejscu. Zwolennicy tej koncepcji uważają, że umożliwia ona rozwój obszaru bez szkody dla jego bioróżnorodności.

Koncepcja usług ekosystemowych zawiera ramowy plan wyceny korzyści przynoszonych społeczeństwu przez przyrodę, takich jak woda, zapylanie kwiatów czy tereny rekreacyjne.

Finansowani z funduszy UE uczestnicy inicjatywy CESINE (Conservation and ecosystem services in the new biodiversity economy) przeanalizowali skutki zastosowania takiego podejścia do wyceny natury, wykorzystując do tego nauki biologiczne i społeczne oraz interdyscyplinarną ekologię polityczną.

Uzyskane dane zgromadzono podczas 63 wywiadów – częściowo strukturalizowanych oraz pogłębionych – z udziałem różnych interesariuszy. Dodatkowo w ramach projektu przeprowadzono badania terenowe w siedmiu siedliskach na terenie Europy, w których kwestie związane z kompensacją przyrodniczą i usługami ekosystemowymi miały znaczący wpływ na podejmowane lokalnie decyzje dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

Na podstawie uzyskanych wyników badacze stwierdzili, że najbardziej radykalną innowacją w zakresie polityki ochrony przyrody opartej na zasadach rynkowych jest kompensacja przyrodnicza. Opracowana przez nich analiza kompensacji przyrodniczej na terenie Zjednoczonego Królestwa pozwoliła poznać przyczyny i skutki zastosowania tego rozwiązania w kontekście UK.

Badacze zasugerowali również, że zarówno kompensacja przyrodnicza, jak i usługi ekosystemowe zmieniają stosunek społeczeństwa do środowiska naturalnego.

Inicjatywa CESINE dostarczyła ważnych informacji dotyczących zmiany podejścia do zachowania bioróżnorodności i zarządzania zasobami naturalnymi po kryzysie finansowym, który miał miejsce w 2008 roku. Wyniki uzyskane podczas projektu z pewnością przydadzą się decydentom, uczonym oraz aktywistom chcącym lepiej zrozumieć wpływ zmiany polityki środowiskowej na politykę opartą na wartości rynkowej natury.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Zachowanie bioróżnorodności, kompensacja przyrodnicza, usługi ekosystemowe, CESINE, polityka, ochrona oparta na zasadach rynkowych
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę