Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

DECUMANUS — Wynik w skrócie

Project ID: 607183
Źródło dofinansowania: FP7-SPACE
Kraj: Hiszpania
Dziedzina: Przemysł kosmiczny, Badania podstawowe, Zmiana klimatu i środowisko, Gospodarka cyfrowa

Nowe produkty i usługi wspierające zrównoważone zarządzanie miastami w Europie

Kluczowe wyzwania o charakterze społecznym, takie jak urbanizacja i zmiany klimatu, wpływają na strukturę społeczną i gospodarkę miast oraz jakość środowiska miejskiego w całej Europie. W ramach unijnej inicjatywy wprowadzono narzędzia wspomagające proces decyzyjny w obliczu wyzwań, którym musimy stawić czoła, aby zapewnić zrównoważony rozwój obszarów miejskich.
Nowe produkty i usługi wspierające zrównoważone zarządzanie miastami w Europie
Właściwie zarządzane miasta mogą skutecznie zapobiegać problemom społecznym. Administracja miejska stoi przed ogromnym wyzwaniem. Wynika to z faktu, że musi ona zarządzać złożonymi i wzajemnie połączonymi systemami miejskimi, aby zapewnić równowagę pomiędzy dynamiką społeczno-gospodarczą a środowiskową miast.

Aby znaleźć rozwiązania problemów społecznych i zapewnić wysoką skuteczność zarządzania, w ramach finansowanego ze środków unijnych projektu DECUMANUS (Development and consolidation of geospatial sustainability services for adaptation to environmental and climate change urban impacts) opracowano pakiet zrównoważonych usług, które pozwolą władzom miejskim włączyć rozwiązania geoprzestrzenne i usługi geoinformacyjne do opracowywanych strategii w zakresie zmian klimatycznych i środowiskowych.

Partnerzy projektu stworzyli portfolio usług informacyjnych, które pomogą rozwiązać najważniejsze problemy polityczne w europejskich miastach. Ich skuteczność została pomyślnie przetestowana w Antwerpii, Helsinkach, Londynie, Madrycie i Mediolanie.

Dostarczone rozwiązania obejmują zarówno produkty podstawowe, jak i produkty premium, a także pięć spersonalizowanych usług wspierających proces decyzyjny: Urban Climate Atlas (miejski atlas klimatyczny), Land Monitoring (monitorowanie terenu), Energy Efficiency (kontrola wydajności energetycznej), Citizen Health (dane dotyczące zdrowia mieszkańców) oraz Water Quality (kontrola jakości wody). W podstawowej kategorii produktowej znalazły się udostępniane do publicznej wiadomości dane gromadzone przez europejskie instytucje publiczne. Z kolei produkty premium obejmują zbiory danych, wskaźniki oraz modele opracowane i opisane we współpracy z miejscowymi wspólnotami planistycznymi w oparciu o lokalne dane.

Wszystkie produkty dostępne są na dedykowanym geoportalu stworzonym specjalnie do celów projektu DECUMANUS. Portal ten pozwala klientom i użytkownikom sprawnie korzystać ze złożonych zbiorów danych bez znajomości systemu informacji geograficznej oraz bez konieczności stosowania dodatkowego oprogramowania.

Działania podjęte w ramach projektu DECUMANUS oraz jego osiągnięcia pozwolą osobom odpowiedzialnym za planowanie przestrzeni miejskiej skuteczniej koordynować działania w zakresie wykorzystania zasobów lądowych i wodnych. Tym samym toruje on drogę do zrównoważonego rozwoju miast w całej Europie.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Zmiany klimatu, rozwój obszarów miejskich, DECUMANUS, usługi geoprzestrzenne wspierające zrównoważony rozwój
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę