Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

CLINES — Wynik w skrócie

Project ID: 320043
Źródło dofinansowania: FP7-REGIONS
Kraj: Dania
Dziedzina: Badania podstawowe, Przemysł, Energia

Nowa inicjatywa promująca bardziej zrównoważony styl życia wśród mieszkańców miast

Europa dąży do przejęcia roli lidera rynku innowacyjnych produktów dla gwałtownie rosnących populacji miejskich. Finansowany ze środków unijnych projekt umożliwił poprawę regionalnych warunków ramowych w celu wsparcia dynamicznej innowacyjności w dziedzinie technologii systemów wbudowanych i obszarów ich zastosowań.
Nowa inicjatywa promująca bardziej zrównoważony styl życia wśród mieszkańców miast
Strategia „Europa 2020” wyraźnie sygnalizuje duże znaczenie konkurencyjności przemysłowej w odniesieniu do rozwoju gospodarczego i miejsc pracy, a także ważnych wyzwań społecznych w nadchodzących latach. Opanowanie i wdrożenie kluczowych technologii wspomagających (KET) ma zasadnicze znaczenie dla wzmocnienia zdolności Europy do wprowadzania innowacji przemysłowych w postaci nowych produktów i usług, które zapewnią jej inteligentny i zrównoważony wzrost sprzyjający integracji społecznej.

Zrównoważony styl życia w zurbanizowanym świecie idzie w parze z energooszczędnymi rozwiązaniami, wyższym poziomem opieki zdrowotnej i opieki nad osobami starszymi, a także na ogół lepszą jakością życia. Aby stawić czoła tym wyzwaniom, uczeni zaangażowali się w realizację finansowanego z funduszy unijnych projektu CLINES (Cluster-based Innovation through Embedded Systems technology). Systemy wbudowane zostały przez nich uznane za kluczowe technologie wspomagające inteligentne miasta w zakresie kształtowania zaawansowanych produktów i usług.

Opracowane w ramach projektu CLINES strategie na rzecz innowacyjności oparto na tradycyjnej koncepcji współpracy w postaci potrójnej spirali, włączając w to sektor przemysłowy i biznesowy, uniwersytety i agencje publiczne, a także użytkowników końcowych. Partnerzy projektu realizowali założone cele w oparciu o współpracę i doświadczenie czterech europejskich regionalnych klastrów badawczych z Jutlandii Północnej, Bawarii, Flandrii i Kraju Basków. Klastry badawcze połączyły swoje siły, aby wspólnie stawić czoła wyzwaniom z dziedziny inteligentnej mobilności, inteligentnych przestrzeni mieszkalnych i inteligentnego środowiska.

Inicjatywa CLINES umożliwiła opracowanie wspólnego planu działania obejmującego cele ogólne i cząstkowe, a także działania i podmioty powiązane z myślą o stworzeniu wieloklastrowej, międzynarodowej sieci koncentrującej swoją działalność na systemach wbudowanych dla inteligentnych miast. Celem końcowym projektu było promowanie współpracy międzynarodowej i odblokowanie nowych możliwości biznesowych nie tylko w Europie, lecz także poza nią. Sformułowany plan działań powstał w oparciu o szereg zaleceń wspierających proces synergicznego odblokowywania nowych źródeł finansowania, które przyczynią się do szybszego rozwoju innowacyjnych ekoprojektów.

Inicjatywa dostarczyła małym i średnim przedsiębiorstwom cennych narzędzi oraz strategii na rzecz innowacyjności, dzięki którym zwiększą one swoją przewagę konkurencyjną na arenie międzynarodowej. Szczególną uwagę poświęcono również opracowaniu metodologii innowacji poprzez szereg warsztatów.

Strategie na rzecz innowacyjności opracowane w ramach projektu CLINES mogą przyczynić się do sukcesu projektów z zakresu innowacji zarówno w obrębie poszczególnych klastrów, jak i w całej europejskiej sieci badawczej.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Systemy wbudowane, kluczowe technologie wspomagające, CLINES, inteligentne miasta, inteligentna mobilność, inteligentne przestrzenie mieszkalne
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę