Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Dogłębna analiza początków hutnictwa w Europie Zachodniej i jego wpływ na społeczeństwo

W ramach unijnej inicjatywy badano sposób, w jaki zachodnioeuropejskie społeczeństwo odkryło hutnictwo i rozwinęło różne tradycje hutnicze. Analizowano także, w jakim stopniu kontakty społeczne miały wpływ na te procesy.
Dogłębna analiza początków hutnictwa w Europie Zachodniej i jego wpływ na społeczeństwo
W ramach finansowanego ze środków UE projektu SMITH (Society, metallurgy and innovation: The Iberian hypothesis) zbadano konkretne warunki i procesy technologiczne związane z wytwarzaniem metali w Iberii, a następnie porównano je z innymi krajami Europy i Bliskiego Wschodu. Oceniono także społeczny i ideologiczny wpływ hutnictwa na społeczeństwa prehistoryczne.

Partnerzy projektu zbadali szeroką gamę materiałów archeologicznych z kluczowych stanowisk w Europie Zachodniej. Zastosowali kilka technik mających na celu zmierzenie zakresu możliwych wpływów i wartości społecznej metali w każdym społeczeństwie.

Zespół uczestniczący w projekcie SMITH zbadał w szczególności próbki rud, żużlu, tygli, dysz powietrznych i przedmiotów metalowych. Zidentyfikowano różne grupy składowe pomiędzy różnymi stanowiskami hutniczymi i w obrębie pojedynczych stanowisk, głównie na podstawie zawartości arsenu, cynku i ołowiu, a także kobaltu, czy niklu. Dziesięć próbek rudy poddano dalszym badaniom w celu identyfikacji gatunków mineralogicznych.

Następnie naukowcy wybrali pięć okręgów wydobywczych w celu przeprowadzenia badania geochemicznego. W sumie przeprowadzono 150 wstępnych analiz próbek geologicznych, z czego 29 próbek geologicznych i 47 próbek archeologicznych przeznaczono do dalszej analizy w celu określenia zawartości pierwiastków śladowych. Wyniki badań geologicznych pomogły określić regionalne wykorzystanie zasobów i istnienie regionalnych sieci wymiany. W ramach projektu SMITH przeprowadzono dodatkowe badania oraz datowanie 45 próbek i 6 niezwiązanych z hutnictwem próbek ceramiki w celu lepszego określenia procesu wytapiania.

Wyniki pokazały, że istnieją istotne różnice między południowo-wschodnią i północno-wschodnią Iberią, co może być związane z różną wartością społeczną hutnictwa. W przypadku tego pierwszego regionu hutnictwo rozwijano wraz z innymi działaniami w kontekstach domowych. Ceramika techniczna nie różniła się od domowej. Na stanowiskach produkcyjnych natrafiono na małe metalowe przedmioty. W przypadku drugiego regionu hutnictwo uprawiano wewnątrz grot skalnych. Niektóre tygle miały zdobienia na powierzchni.

Projekt SMITH umożliwił zebranie rzetelnych danych i stworzenie oryginalnych interpretacji dotyczących początków hutnictwa, przekazywania wiedzy na jego temat oraz wpływu hutnictwa na społeczeństwo.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Hutnictwo, SMITH, Iberia, prehistoryczne społeczeństwa
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę