Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

SPACEPLAN 2020 — Wynik w skrócie

Project ID: 312768
Źródło dofinansowania: FP7-SPACE
Kraj: Zjednoczone Królestwo
Dziedzina: Przemysł kosmiczny, Badania podstawowe, Przemysł

Szerszy horyzont eksploracji kosmosu

Od lat 50. XX wieku granice eksploracji przestrzeni kosmicznej stale się poszerzają. W ramach unijnej inicjatywy opracowano pierwszą niezależną, międzynarodową mapę rozwoju kluczowych obszarów w zakresie podróży kosmicznych i badania kosmosu.
Szerszy horyzont eksploracji kosmosu
Obecnie żądza eksploracji kosmosu jest silna jak nigdy dotąd. Do istniejących potęg w sektorze badań kosmicznych stale dołączają nowe kraje chcące pochwalić się swoimi technologiami i przyczynić się do powiększenia zasobów wiedzy. Przestrzenią kosmiczną zaczęły interesować się również przedsiębiorstwa komercyjne.

Brak koordynacji współpracy między Europejską Agencją Kosmiczną (ESA) a krajowymi agencjami kosmicznymi sprawił, że misje kosmiczne duplikują się, a możliwości wynikające z rozwoju technologicznego innych części Europy pozostają niewykorzystane. Ponadto bieżące programy rozwoju technologii nie uwzględniają w dostatecznym stopniu ośrodków akademickich oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Celem finansowanego ze środków UE projektu SPACEPLAN 2020 (Space research road-mapping and planning for Europe) było zidentyfikowanie najważniejszych osiągnięć, które będą miały największe znaczenie w najbliższej przyszłości. Do oceny technologii naprowadzania, nawigacji i sterowania oraz rozwiązań robotycznych przyjęto podejście oddolne.

Podczas seminariów, w których udział wzięli przedstawicieli przemysłu, rządów i sponsorów oraz akademickie centra doskonałości przeanalizowano różne osiągnięcia technologiczne pod kątem ich zdolności do sprostania stale rosnącym potrzebom. Wyniki opublikowano w postaci raportów oraz mapy rozwoju.

Mapa rozwoju SPACEPLAN 2020 stanowi podstawę przyszłych działań, angażując szerszą społeczność oraz decydentów w ocenę potencjalnych społecznych i ekonomicznych korzyści z eksploracji kosmosu. Konsorcjum dążyło do wskazania trendów wartych dalszej dyskusji i głębszej analizy.

Realizacja zrównoważonych programów eksploracji i wykorzystania kosmosu wymaga opracowania w nadchodzącej dekadzie całego zestawu koncepcji transformacji. Zakładane cele techniczne powinny zostać określone na podstawie otwartej, przyszłościowej wizji technologii pomocniczych, a jednocześnie być na tyle realistyczne, aby zapewnić namacalne postępy.

Niestety, porównanie programów harmonizacji ESA i NASA w ramach projektu SPACEPLAN 2020 nie było możliwe. Jednakże udało się osiągnąć małe, ale bardzo cenne postępy w tworzeniu europejskiej mapy rozwoju kluczowych technologii i ich zastosowań kosmicznych.

Co ważne, główne zalecenia dotyczące rakiet nośnych zostały już zharmonizowane z prowadzonym przez ESA od 2001 roku programem Future Launchers Preparatory Programme, zaś pozostałe zostaną włączone do unijnego programu Horyzont 2020.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Eksploracja kosmosu, misja kosmiczna, SPACEPLAN 2020, rozwój technologiczny, mapa rozwoju
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę