Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

IMPACT — Wynik w skrócie

Project ID: 632828
Źródło dofinansowania: FP7-ICT
Kraj: Włochy
Dziedzina: Technologie informacyjno-komunikacyjne

Przyszłościowe internetowe treści mobilne

Finansowany ze środków UE projekt IMPACT przyśpieszył rozwój i wdrożenie technologii Internetu przyszłości w Europie, przyczyniając się do rozwoju małych infrastruktur rynku europejskiego i zwiększając wydajność mobilnych internetowych procesów biznesowych.
Przyszłościowe internetowe treści mobilne
Obecnie internetowe modele biznesowe są w dużej mierze oparte o rynek e-commerce, reklamy dostosowywane do profilu użytkownika i udostępnianie treści medialnych. Jednakże w ciągu ostatnich kilku lat wzrastają obawy, że trwałość tego paradygmatu jest ograniczona. W tym kontekście Komisja Europejska utworzyła Partnerstwo publiczno-prywatne na rzecz Internetu przyszłości (Future Internet Public-Private Partnership - FI-PPP), które zaproponowało nowe możliwości rozwoju w zakresie zapotrzebowania na innowacje z sektorów, takich jak sektor energetyczny, rolnictwo, logistyka dla towarów i osób, ochrona środowiska i rozwój miast.

FI-PPP według założenia miał dostosowywać się do potrzeb przemysłu i dlatego jego celem jest spełnianie potrzeb podaży i popytu. Jego metodologią było zastosowanie ustaleń badań i rozwoju dotyczących sieci i technologii komunikacyjnych, urządzeń, oprogramowania, usług i technologii medialnych; do rzeczywistych scenariuszy zastosowań. Finansowany ze środków UE projekt IMPACT odegrał rolę w tych działaniach jako „inkubator przedsiębiorczości”, utworzony w celu promocji i zachęcania do wczesnego wdrażania nowych rozwiązań w zakresie technologii mobilnych.

Przyśpieszenie dzięki inkubatorowi przedsiębiorczości

FI-PPP zostało podzielone na trzy etapy. W pierwszej kolejności utworzono fundament technologiczny znany jako FIWARE (otwarta platforma oprogramowania pośredniczącego, która łączy systemy operacyjne z aplikacjami użytkowników) (maj 2011 - kwiecień 2014), którego zadaniem było uproszczenie dostępu do usług, hostingu w chmurze, połączenia z Internetem rzeczy, danych, jak również usprawnienie zarządzania kontekstem i bezpieczeństwem. W celu wdrożenia powyższego stworzono osiem przypadków wykorzystania w różnych sektorach przemysłu, takich jak transport, rolnictwo, inteligentne miasta i ochrona środowiska, aby przetestować infrastrukturę. Faza druga obejmowała działania związane z dalszym rozwojem i badania wszechstronności tej infrastruktury poprzez finansowany ze środków UE projekt XIFI oraz utworzenie europejskiej sieci węzłów FIWARE, znanej jako FIWARE Lab.

Projekt IMPACT miał największy bezpośredni wkład w trzecią fazę (wrzesień 2014 - wrzesień 2016), którą koordynator projektu, pani Simona Torre, opisuje w następujący sposób: „jej głównym celem był rozwój infrastruktury dla badań na dużą skalę, przy jednoczesnym zapewnianiu zrównoważonego ekosystemu dla innowacji”. IMPACT działał jako jeden z 16 inkubatorów przedsiębiorczości, zapewniając wsparcie ponad 1000 przedsiębiorcom, start-upom i małym i średnim przedsiębiorstwom. Wsparcie to przybierało formy doradztwa, edukacji, szkoleń, finansowania, pośrednictwa w kontaktach z inwestorami/rynkami i zapewniania bardziej zrównoważonego finansowania na etapie rozszerzonej inwestycji, która dawała dostęp do dodatkowych źródeł inwestowania poza środkami UE. Ponadto pod koniec zeszłego roku zespół projektu IMPACT przeprowadził program rozbudowy w celu zapewnienia jeszcze lepszego wsparcia dla najlepszych uczestników programu poprzez skupienie się na umiędzynaradawianiu i rozszerzaniu działalności za pomocą marketingu.

Rozwój projektu IMPACT w celu zwiększenia konkurencyjności Europy

Kilka start-upów otrzymało dodatkowe finansowanie po dołączeniu do programu inkubatora przedsiębiorczości projektu IMPACT w kwocie około 14 milionów euro i ostatnio doszło do pierwszego przejęcia firmy – powiedziała pani Torre, analizując wyniki projektu. – Ponadto ponad 20 start-upów otrzymało jakąś formę nagrody lub uznania, ale przede wszystkim dzięki tym start-upom zatrudnienie znalazło 185 osób. W rzeczy samej, start-upy IMPACT zawarły 148 umów o współpracę z takimi graczami z branży jak Vodafone, Amazon, Microsoft czy Orange.

Ze względu na sukces projektu Komisja Europejska przeznaczyła dodatkowe środki, aby utrzymać szybkość rozwoju, jak również utworzyła kolejną powiązaną inicjatywę - IMPACT Growth. Skupia ona prywatne i publiczne konsorcja inwestorów, globalne marki i najskuteczniejsze inkubatory przedsiębiorczości w celu zapewnienia wsparcia start-upom, które zostały utworzone i chcą dalej się rozwijać. IMPACT Growth już rozpoczął dwie otwarte inicjatywy, z których obie mają na celu wybranie 14 dojrzałych start-upów, znajdujących się w fazie rozwoju, aby uzyskać najlepszą jakość usług inkubatora przedsiębiorczości, takich jak doradztwo, szkolenia i umiędzynaradawianie.

Działania te zwiększą skuteczność procesów biznesowych i infrastruktur w obszarach takich jak transport, zdrowie czy wytwarzanie energii, prowadząc do utworzenia innowacyjnych modeli biznesowych, które wzmocnią konkurencyjną pozycję przemysłu europejskiego w sektorach takich jak telekomunikacja, urządzenia mobilne, oprogramowanie i usługi, jak również zapewnianie treści i media – podsumowała pani Torre.

Słowa kluczowe

IMPACT, Internet przyszłości, treści mobilne, inteligenta infrastruktura, Internet rzeczy, hosting w chmurze, przedsiębiorcy, start-upy, małe i średnie przedsiębiorstwa, model biznesowy, oprogramowanie pośredniczące
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę