Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

IAS-LIFE — Wynik w skrócie

Project ID: 622087
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Francja
Dziedzina: Badania podstawowe, Środowisko

O adaptacji organizmów do zmian poziomu zasolenia

Organizmy zamieszkujące strefę pływów muszą mierzyć się z ekstremalnymi warunkami otoczenia powodowanymi przez regularne zalewanie i wysychanie tych obszarów w wyniku ruchu fal pływowych. Organizmom tym niezbędne są różnorodne osmoregulacyjne funkcje ekofizjologiczne umożliwiające im kolonizowanie tego wymagającego środowiska.
O adaptacji organizmów do zmian poziomu zasolenia
W ramach finansowanego ze środków UE projektu IAS-LIFE (Invertebrate adaptations to salinity changes in the intertidal environment: a life-imaging approach) przeanalizowano jak różne gatunki bezkręgowców zamieszkujących strefę pływową radzą sobie ze zmianami środowiska w kontekście produkcji wolnych rodników (FR) w reakcji na skokowe zmiany zasolenia. Celem było nie tylko scharakteryzowanie mechanizmów produkcji FR, ale również określenie, czy te szkodliwe cząstki mogą wspomóc aklimatyzację fizjologiczną w razie stresu środowiskowego.

Naukowcy zbadali szlaki sygnałowe prowadzące do aklimatyzacji bezkręgowców żyjących w strefie pływów, takich jak zielony krab (Carcinus aestuarii) i płaziniec (Macrostomum lignano), do poziomu zasolenia. Status redoks obu organizmów modelowych został doświadczalnie zmieniony poprzez ich zanurzenie w roztworze przeciwutleniacza, a następnie narażenie na niewielki skokowy wzrost zasolenia.

Zanurzenie w przeciwutleniaczu wstrzymało ekspresję przeciwutleniacza, co dowodzi, że FR wpływają na odpowiedź redoksową. W szczególnym przypadku zielonego kraba zanurzenie w przeciwutleniaczu zablokowało produkcję FR przez tkanki nieposiadające mechanizmu osmoregulacji, takie jak skrzela przednie, po narażeniu na niewielki skokowy wzrost zasolenia. Spowodowało to wzrost ekspresji pomp błonowych zaangażowanych w osmoregulację.

Wyniki badania IAS-LIFE wspierają hipotezę, zgodnie z którą niektóre organizmy lub tkanki potrzebują niewielkich ilości FR do zaadaptowania się do zmian zasolenia. Odkrycie to pomoże naukowcom lepiej zrozumieć szlaki sygnałowe odpowiedzialne za aklimatyzację i wykorzystać je w innych zastosowaniach. Przykładowo uzyskane dane pozwolą stworzyć nowe protokoły zwiększania poziomu tolerancji stresu za pomocą naturalnych, zrównoważonych środków, zmniejszając tym samym konieczność stosowania leków chemicznych czy antybiotyków.

Ogólnie, rezultaty projektu z pewnością przełożą się na dokładniejsze poznanie mechanizmów adaptacji ekofizjologicznej, co ma kluczowe znaczenie dla oceny rzeczywistego wpływu zmian warunków środowiskowych na organizmy i ekosystem.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Fale pływowe, ekofizjologiczny, osmoregulacyjny, IAS-LIFE, wolne rodniki
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę