Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

EUROTRANSMEDIA — Wynik w skrócie

Project ID: 319964
Źródło dofinansowania: FP7-REGIONS
Kraj: Belgia
Dziedzina: Społeczeństwo, Przemysł

W przededniu rewolucji transmedialnej

Europa stoi u progu całkowitej zmiany sposobu myślenia o wszelkich multimediach, zarówno tradycyjnych, jak i cyfrowych, co będzie miało ogromny wpływ na kreatywność, innowacyjność i miejsca pracy.
W przededniu rewolucji transmedialnej
Różne środki i technologie masowego przekazu – od kin i TV po blogi i telefony komórkowe – łączą się teraz w niespotykany dotąd sposób. Siłą napędową tego przeobrażenia jest zmiana przyzwyczajeń konsumentów, konwergencja cyfrowa i dematerializacja treści multimedialnych, a nowe multimedia stają się coraz bardziej interaktywne i przekazują głębszą historię. Ta konwergencja została nazwana rewolucją transmedialną.

W ramach finansowanego ze środków UE projektu EUROTRANSMEDIA (Gathering media clusters to bridge digital content with emerging technologies) określono sposoby przyspieszenia rozwoju sektora transmedialnego. Uznając, że kluczem do sukcesu branż kreatywnych jest udoskonalenie transmediów, uczestnicy projektu zdefiniowali priorytety w tym zakresie.

Przede wszystkim podkreślili oni konieczność opracowania interaktywnych, oddziałujących na wszystkie zmysły treści oraz zdobycia akceptacji użytkowników. Zespół wezwał również unijnych decydentów do odejścia od przyjętego dotąd modelu ochrony treści lokalnych treści kulturalnych i powołania do życia ogólnoświatowej społeczności artystycznej wolnej od barier kulturowych. Uczestnicy projektu EUROTRANSMEDIA wskazali też potrzebę stworzenia i wprowadzenia do obrotu treści dostosowanych do wielu rodzaju urządzeń, co pozwoli upowszechnić osiągnięcia nowego, artystycznego wszechświata.

Wypromowanie transmediów wymaga usunięcia barier technologicznych tłumiących kreatywność użytkowników, zapewnienia interoperacyjności edytorów oraz dalszych prac w zakresie przenoszenia praw i aktualizacji polityk edycji. Działania te pozwolą pokonać technologiczne i ekonomiczne przeszkody związane z rozwojem i innowacyjnością unijnego sektora medialnego, umożliwiając konsumentowi wcielenie się w producenta.

Ponieważ multimedia stają się coraz bardziej wszechobecne i mobilne, kreatywne pomysły będą coraz częściej wynikiem grupowej współpracy niż efektem niezależnych inicjatyw, co jest zjawiskiem charakterystycznym dla transmediów. W tym kontekście sukcesem projektu jest zachęcenie do współpracy głównych interesariuszy, w tym przedstawicieli branży transmedialnej, przedsiębiorców, pracowników naukowych i polityków, przeprowadzenie analizy SWOT dla tego sektora oraz wdrożenie harmonogramu badań.

Opracowany w ramach projektu wspólny plan działań doprowadził do powstania platformy badawczo-rozwojowej dla sektora transmedialnego, umożliwiającej określenie najlepszych praktyk w zakresie transmediów, oraz położył fundamenty pod stworzenie Europejskiego Instytutu Transmediów, metaklastra zajmującego się nie tylko interaktywnymi, oddziałującymi na wszystkie zmysły treściami, ale również gromadzeniem funduszy na ich tworzenie. Projekt zwiększył również świadomość w tym zakresie, udoskonalił metody badań oraz zdefiniował wytyczne dotyczące finansowania społecznościowego (tzw. crowdfundingu).

Z pewnością pozwoli to rozwinąć kreatywność i doprowadzi do wprowadzenia nowych, cyfrowych technologii związanych z obrazem, dźwiękiem i tekstem. Kiedy ta wizja stanie się rzeczywistością, Europa wyprzedzi Azję i USA, stając się pionierem w tej dziedzinie.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Trasmedialność, konwergencja cyfrowa, interaktywność, EUROTRANSMEDIA, nowe technologie
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę