Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

PETRUS III — Wynik w skrócie

Project ID: 605265
Źródło dofinansowania: FP7-EURATOM-FISSION
Kraj: Francja
Dziedzina: Energia, Środowisko

Zwiększanie świadomości w zakresie gospodarki odpadami promieniotwórczymi

Nowe programy edukacyjne oraz moduły szkoleniowe zwiększające kwalifikacje związane z utylizacją odpadów promieniotwórczych pomogą rozwiązać jeden z największych problemów środowiskowych, z jakim musi zmierzyć się europejski sektor jądrowy.
Zwiększanie świadomości w zakresie gospodarki odpadami promieniotwórczymi
Jednym z głównych problemów związanych z ochroną środowiska w Europie jest gospodarowanie odpadami promieniotwórczymi. Od 2005 roku unijna inicjatywa PETRUS mobilizuje firmy zajmujące się utylizacją tego typu odpadów, uniwersytety, ośrodki badawcze i instytucje szkoleniowe do zaangażowania się w działania na rzecz rozwiązania tego problemu. Ostatnio w ramach finansowanego ze środków UE projektu PETRUS III (Implementing sustainable E&T programmes in the field of radioactive wastes disposal) zaproponowano nowe podejście do edukacji i zatrudnienia pracowników w tej branży.

Bazując na osiągnięciach poprzednich inicjatyw, uczestnicy projektu PETRUS III opracowali nowe moduły szkoleniowe, które pozwolą uzyskać akredytowane kwalifikacje umożliwiające składowanie geologiczne odpadów. Opracowano trzy jednostki szkoleniowe oparte na efektach kształcenia inżynierów bezpieczeństwa oraz skonstruowano, pozwalając przyznać akredytację, modelowe porozumienie o programie studiów, zawierające też kryteria przyjęcia studentów.

W szczególności zespół stworzył interdyscyplinarny program szkoleniowo-badaczy dla doktorantów, zastosowany podczas dwóch konferencji PETRUS. Wydarzenia te obejmowały wysokiej klasy wykłady z zakresu utylizacji odpadów radioaktywnych, prowadzone przez uznanych międzynarodowych ekspertów, oraz prezentacje ustne i w postaci plakatów.

Położenie nacisku na interdyscyplinarne umiejętności doktorantów i młodych badaczy zostało uznane za kluczowe dla rozwoju ich zdolności do rozwiązywania skomplikowanych problemów związanych z utylizacji odpadów promieniotwórczych. Utylizacja tego typu odpadów z samej swej natury jest dziedziną multidyscyplinarną.

Do innych ważnych osiągnięć zespołu należy również zdefiniowanie ramowego programu studiów doktoranckich w dziedzinie innowacji związanych z utylizacją odpadów. Opracowane strategie sprawią, że działania podjęte w ramach inicjatywy PETRUS będą zrównoważone i będą miały długotrwały efekt.

Dodatkowo rezultaty projektu zostaną ugruntowane dzięki synergii i powiązaniom z innymi projektami unijnymi. Nawiązanie współpracy z Europejską Siecią Kształcenia Jądrowego (ENEN) i działania w zakresie europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET) znacząco przyczyniły się do realizacji założeń projektu.

Pozwoli to kształcić wysoko wykwalifikowanych doktorantów oraz badaczy stojących u progu kariery w tej dziedzinie i dostarczać im prawdziwie interdyscyplinarnej wiedzy. Dzięki temu społeczność zajmująca się utylizacją odpadów promieniotwórczych zyska dostęp do wysokiej jakości edukacji i szkoleń oraz możliwość prowadzenia postępowych badań.

To z kolei z pewnością przyczyni się do rozwiązania obecnych problemów Europy z odpadami radioaktywnymi.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Odpady promieniotwórcze, gospodarka odpadami, PETRUS III, składowanie geologiczne, edukacja w zakresie technologii jądrowych
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę