Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

COMPOSLEEVE — Wynik w skrócie

Project ID: 641559
Źródło dofinansowania: FP7-JTI
Kraj: Hiszpania
Dziedzina: Badania podstawowe, Przemysł, Energia, Transport, Środowisko, Technologie informacyjno-komunikacyjne

Tanie i ekologiczne tuleje kompozytowe przyszłością współczesnych samolotów

Nowoczesne samoloty będą w niedalekiej przyszłości wymagać dodatkowych systemów elektrycznych, a tym samym większej mocy pokładowych źródeł zasilania. W ramach unijnej inicjatywy opracowano nowe tuleje kompozytowe odporne na zakładane obciążenia mechaniczne i trudne warunki pracy.
Tanie i ekologiczne tuleje kompozytowe przyszłością współczesnych samolotów
Wzrost masy związany z wprowadzeniem kolejnej elektrycznej maszyny wirującej może stanowić poważną przeszkodę w budowie bardziej elektrycznych samolotów. Producenci elektrycznych maszyn wirujących szukają więc nowych rozwiązań zmniejszających masę tych maszyn. W tym celu chcą zastąpić istniejące metalowe tuleje wirnika i stojana tulejami z materiałów kompozytowych wzmocnionych włóknami.

Uczestnicy finansowanego z funduszy UE projektu COMPOSLEEVE (Development of a composite sleeve for spatial separation of rotor and stator in an electric motor) szukali odpowiednich materiałów i technik produkcji lekkich tulei kompozytowych, spełniających jednocześnie rygorystyczne wymagania stawiane sektorowi lotniczemu.

Prace rozpoczęto od wybrania materiałów na tuleje (żywicy i włókna), szczegółowego opisania procesu produkcji oraz opracowania odpowiedniej konstrukcji tulei.

Partnerzy projektu stworzyli kilka prototypowych tulei przeznaczonych do testów. Początkowo tuleje poddano działaniu ekstremalnego ciśnienia i temperatury, a następnie umieszczono je w prototypowych silnikach celem sprawdzenia ich zachowania podczas pracy w trudnych warunkach otoczenia oraz w przypadku awarii. Jednymi z głównych uwzględnionych ograniczeń i wymagań były odporność materiałów nieprzewodzących na temperatury powyżej 150°C i wytrzymywanie przez tuleje kompozytowe ciśnienia powyżej 350 bar oraz temperatur stojana przekraczających 200°C bez większych odkształceń plastycznych czy innych uszkodzeń.

Zespół COMPOSLEEVE zoptymalizował również procesy przemysłowej produkcji tulei oraz przeanalizował koszty związane z produkcją masową.

Zaproponował również tanią metodę produkcji lekkich tulei z wybranych materiałów kompozytowych spełniających wymogi w zakresie wytrzymałości na skrajne wartości ciśnienia i temperatury oraz stabilności chemicznej. Innowacyjny nowy materiał kompozytowy jest przyjazny dla środowiska i nadaje się do recyklingu.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Tuleje kompozytowe, samolot, wirnik, stojan, COMPOSLEEVE, silnik elektryczny
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę