Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Współpraca na rzecz przekształcenia obiecujących materiałów kompozytowych w produkty przydatne branży transportowej

Mimo znacznych postępów w zakresie kompozytów przeznaczonych dla sektora transportowego, zwiększenie konkurencyjności tej branży na rynku międzynarodowym nadal wymaga wielu nakładów pracy. Przed europejską siecią producentów materiałów kompozytowych do zastosowań w transporcie jeszcze długa droga w tym kierunku.
Współpraca na rzecz przekształcenia obiecujących materiałów kompozytowych w produkty przydatne branży transportowej
W celu uniknięcia sytuacji, w której profity z komercyjnego wykorzystania unijnych osiągnięć badawczych przypadną podmiotom z innych regionów świata, należy wzmocnić powiązania między ośrodkami badawczymi, przemysłem i użytkownikami końcowymi. Największą przeszkodą w rozwoju innowacyjnych produktów o dużej wartości dodanej jest wysoki stopień rozdrobnienia małych i średnich przedsiębiorstw na każdym etapie łańcucha wartości. W dużym stopniu to właśnie takie rozdrobnienie utrudnia przekształcanie osiągnięć badawczo-rozwojowych w produkty nadające się do wprowadzenia na rynek krajowy, europejski czy międzynarodowy.

Aby ułatwić opracowywanie innowacyjnych produktów i procesów oraz wprowadzanie ich na rynek europejski, uczestnicy finansowanego ze środków UE projektu MADMAX (Advanced material textile for reinforced structures for complex lightweight applications) stworzyli sieć łączącą kluczowych partnerów przemysłowych i badawczych z obszaru UE, zajmujących się wytwarzaniem materiałów kompozytowych dla branży transportowej.

Prace rozpoczęto od zidentyfikowania potrzeb tego sektora oraz technologicznych ograniczeń kompozytów. W tym celu przeprowadzono szereg rozmów z pracownikami przemysłu motoryzacyjnego, lotniczego, kolejowego i morskiego. Na podstawie uzyskanych informacji zespół MADMAX określił główne przeszkody utrudniające wykorzystanie materiałów kompozytowych osobno dla każdego z tych przemysłów.

Dokonane odkrycia zostały przedstawione w dokumencie koncepcyjnym dostępnym w postaci podręcznika dla studentów oraz projektantów, producentów i badaczy zajmujących się tematyką materiałów kompozytowych. Podręcznik ten opisuje poszczególne etapy procesu tworzenia materiału kompozytowego, w tym metody charakteryzowania materiału, produkcji kompozytu, modelowania numerycznego oraz diagnostyki strukturalnej. Zawiera również strategię rozwoju badań nad przyszłymi technologiami kompozytowymi.

Partnerzy projektu położyli fundamenty pod stworzenie stowarzyszenia zajmującego się materiałami kompozytowymi dla transportu. W tej chwili opracowany jest już statut paneuropejskiego klastra badawczego, który zacznie funkcjonować w ciągu roku od zakończenia projektu.

Wyniki projektu MADMAX powinny pobudzić rozwój innowacyjnych technologii włókienniczych oraz wysoce zaawansowanych, elastycznych materiałów o doskonałych parametrach mechanicznych i zintegrowanych funkcjach. Szybkie wykorzystanie rezultatów badań i prac rozwojowych w przemyśle bez wątpienia doprowadzi do wprowadzenia na europejski rynek nowych materiałów tekstylnych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Materiały kompozytowe, MADMAX, materiał tekstylny, wzmacniana struktura, konstrukcje lekkie
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę