Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

CRASHING — Wynik w skrócie

Project ID: 632438
Źródło dofinansowania: FP7-JTI
Kraj: Hiszpania
Dziedzina: Badania podstawowe, Przemysł, Transport, Technologie informacyjno-komunikacyjne

Technologie modelowania i symulacji zwiększają wiedzę na temat projektowania strukturalnych materiałów kompozytowych dla europejskiej branży lotniczej

Produkowanie kluczowych elementów konstrukcyjnych samolotów z materiałów kompozytowych wymaga dokładnego poznania właściwości mechanicznych tych materiałów. Uczestnicy unijnej inicjatywy opracowali strategię umożliwiającą określenie mechanicznego zachowania materiałów kompozytowych w momencie uderzenia i zderzenia drogą badań doświadczalnych oraz sprawdzili poprawność przyjętych modeli numerycznych.
Technologie modelowania i symulacji zwiększają wiedzę na temat projektowania strukturalnych materiałów kompozytowych dla europejskiej branży lotniczej
W ramach finansowanego ze środków UE projektu CRASHING (Characterization of structural behaviour for high frequency phenomena) zaproponowano nowe, niezwykle wierne metody symulacji mechanicznej reakcji struktur kompozytowych na zderzenie i obciążenia udarowe.

W szczególności stworzono i wdrożono protokoły analizy wieloskalowej i symulacji uwzględniające mechanizmy powstawania fizycznych uszkodzeń kompozytów na różnych długościach (warstwa, laminat, komponent). Poprawność zastosowanego podejścia została zweryfikowana na podstawie kilku przypadków użycia, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów kompozytowych wykorzystywanych obecnie w nowych, innowacyjnych samolotach oraz nowych materiałów posiadających duży potencjał.

Zespół CRASHING scharakteryzował i wyprodukował pięć różnych materiałów kompozytowych w trzech skalach. Udowodniono, że metody symulacji przyjęte dla tych materiałów i struktur są odpowiednie do modelowania lądowania awaryjnego, lądowania na wodzie, zderzeń z ptakami oraz uderzeń brył lodu, jak również innych obciążeń dynamicznych.

Badacze stworzyli i zastosowali modele uszkodzeń kompatybilne z dostępnymi powszechnie narzędziami do analizy numerycznej zwykle używanymi w sektorze lotniczym do oceny odporności na zderzenia. Przeprowadzone specjalne testy potwierdziły poprawność użytych metod symulacji numerycznych. Nowe narzędzia symulacyjne posiadają dużo lepsze zdolności predykcyjne i o wiele lepszy zakres zastosowań niż poprzednio używane metody.

Projekt CRASHING dostarczył nowych informacji na temat mechanicznego zachowania elementów konstrukcyjnych narażonych na działanie obciążeń dynamicznych. W przyszłości pozwoli to ulepszyć elementy zaprojektowane dla ekologicznych samolotów regionalnych w ramach inicjatywy Czyste Niebo i do 2020 roku spełnić cele środowiskowe stawiane przed europejską branżą lotniczą. Otwierając nowe możliwości w zakresie wirtualnego projektowania i testowania, projekt CRASHING będzie miał olbrzymi wpływ na projektowanie elementów kompozytowych oraz certyfikację podzespołów dla przemysłu lotniczego.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Materiały kompozytowe, samoloty, CRASHING, zachowanie konstrukcji, dynamiczny, obciążenie, badania wirtualne
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę