Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Narzędzia i technologie wspierające podejmowanie decyzji na poziomie zakładu i łańcucha dostaw dla europejskich producentów

Przemysł w Unii Europejskiej jest wrażliwy na stale zmieniające się warunki społeczno-gospodarcze na całym świecie i zakłócenia dostaw, a dodatkowo ulega silnym transformacjom w zakresie produktów i technologii. Unijna inicjatywa wprowadza rozwiązania technologiczne wspierające przemysł wytwórczy w radzeniu sobie z takim zdarzeniami.
Narzędzia i technologie wspierające podejmowanie decyzji na poziomie zakładu i łańcucha dostaw dla europejskich producentów
Dzięki funduszom unijnym uczestnicy projektu ROBUSTPLANET (Shock-robust design of plants and their supply chain networks) opracowali bazujące na technologiach biznesowe strategie obsługi oportunistycznej, tworzenia odpornych planów i harmonogramów produkcji na poziomie zakładu, rekonfiguracji linii produkcyjnych i sieciowych łańcuchów dostaw oraz regeneracji podzespołów mechatronicznych.

Stworzona strategia ogólna dotyczy zakłóceń występujących na trzech poziomach produkcyjnych – w sieci produkcyjnej, w zakładzie jako całości oraz w poszczególnych halach fabrycznych. Strategia ta obejmuje cztery główne obszary: innowacyjne usługi zaopatrzeniowe; innowacyjne usługi w zakresie produktów (przy współpracy z ICT); innowacyjne systemy wspomagania decyzji, integrujące zakład z sieciami dostawczymi; innowacyjne modele biznesowe i modele oceny umożliwiające tworzenie wartości w oparciu o partnerstwo.

Nowe strategie pozwolą całkowicie odmienić istniejące sztywne mechanizmy rządzące łańcuchami dostaw oraz obecne modele biznesowe bazujące na produkcie, czego efektem będzie powstanie odpornych sieci produkcyjnych opartych na współpracy. Dzięki temu producenci będą mogli dostarczać innowacyjne produkty i usługi na czas bez względu na zawirowania na bardzo dynamicznym i nieprzewidywalnym rynku globalnym.

Partnerzy projektu stworzyli również program Simulation and Navigation Cockpit – centralne, internetowe narzędzie ułatwiające osobom podejmującym decyzje w zakładach produkcyjnych i sieciach dostawczych reagowanie, a także proaktywne planowanie swoich działań i zarządzanie nimi w bardziej zdecydowany sposób niż w przypadku tradycyjnych metod. Narzędzie to pozwoli użytkownikom uporać się zarówno z możliwymi do przewidzenia, jak i nieprzewidywalnymi zmianami i zakłóceniami. Będą oni mogli również sprawniej reagować na nieprzewidziane zdarzenia i lepiej je przewidywać, zapewniając tym samym realizację planów produkcyjnych bez względu na okoliczności. Oprogramowanie zawiera rozbudowane aplikacje do modelowania symulacji niezbędne do planowania produkcji i działań w zakresie łańcucha dostaw.

Dzięki osiągnięciom projektu ROBUSTPLANET kluczowi decydenci z zakładów produkcyjnych i łańcuchów dostaw będą mogli szybko i skutecznie radzić sobie z wszelkimi zakłóceniami i niepewnościami, zachowując jednocześnie swoją elastyczność.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Produkcja, łańcuch dostaw, ROBUSTPLANET, odporność na zdarzenia, wytwarzanie
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę