Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

VASCO — Wynik w skrócie

Project ID: 607737
Źródło dofinansowania: FP7-SECURITY
Kraj: Francja
Dziedzina: Bezpieczeństwo

Rzeczywistość wirtualna zwiększa bezpieczeństwo budynków w środowiskach miejskich wysokiego ryzyka

Rzeczywistość wirtualna oraz techniki symulacyjne opracowane przez ekspertów unijnych pomagają zespołom kryzysowym zaplanować skuteczniejsze reakcje na kryzys w złożonych warunkach miejskich.
Rzeczywistość wirtualna zwiększa bezpieczeństwo budynków w środowiskach miejskich wysokiego ryzyka
Wspierani ze środków unijnych badacze oprogramowania stworzyli nowatorską platformę wirtualnej rzeczywistości we współpracy z ekspertami w dziedzinie bezpieczeństwa, która pozwala zespołom reakcji na kryzys zwizualizować, przygotować i skorygować plany bezpieczeństwa, uwzględniając konfiguracje budynków, charakterystykę otoczenia miejskiego oraz wiele sytuacji zagrożenia.

Zagrożenie atakami terrorystycznymi zwiększyło potrzebę ochrony wrażliwych budynków i infrastruktury o krytycznym znaczeniu przy jednoczesnym zapewnieniu adekwatnej dostępności dla ludności. W miarę nasilania się zagrożeń, planowanie czynności ratowniczych i bezpiecznej ewakuacji w scenariuszach, wedle których pożary blokują drogi ewakuacyjne, strzelec bierze zakładników lub grupa agresywnych protestantów próbuje wejść do budynku, stało się większym wyzwaniem.

Finansowany ze środków unijnych projekt VASCO (Virtual Studio for Security Concepts and Operations) wykorzystuje najświeższe odkrycia w dziedzinie rzeczywistości wirtualnej, symulacji, narzędzi zarządzania klęską żywiołową i technologii mapowania geograficznego. Wykorzystano je w projekcie do stworzenia trójwymiarowych reprezentacji budynków we właściwym im miejskim otoczeniu z wykorzystaniem istniejących planów, zdjęć panoramicznych z aparatu obracającego się 360 stopni i innych danych, dotyczących wnętrza i otoczenia zewnętrznego budynków.

Hipotetyczne scenariusze do testowania bezpieczeństwa

W toku projektu, który obejmował wkład policji, zespołów ochrony VIPów, strażaków, grup antyterrorystycznych, oddziały przeciwuderzeniowe (podejmujące działania w razie zamieszek), zespoły ratowników medycznych i inne, wypracowano również narzędzia, służące do symulacji hipotetycznych sytuacji, pozwalające zespołom reagowania ocenić zagrożenia, możliwe reakcje oraz punkty zagrożenia.

We wspomnianych sytuacjach zagrożenia uwzględniono inne pobliskie budynki i konstrukcje lub obszary gęstego zamieszkania, korki oraz ewentualne zakłócenia wywołane zdarzeniami, takimi jak masowe protesty lub wizyty dygnitarzy.

„Policja, strażacy i inni eksperci mogą pracować wspólnie celem omówienia i doprecyzowania bezpieczeństwa planowanych zdarzeń lub obszarów na podstawie wirtualnej reprezentacji miejsca" - mówi Chloé Delpont-Ramat, inżynier oprogramowania w DIGINEXT, francuski koordynator konsorcjum VASCO. „W normalnych okolicznościach, przedstawiciele służb musieliby udać się na miejsce lub zastosować makiety budynków, co zabiera czas, często wymaga sztywnych ustaleń a czasem nie jest możliwe."

Szczegóły wirtualnego zabezpieczenia

Można nawigować w obrębie otrzymanej reprezentacji miejsca, można je kontrolować i wzbogacać dalszymi szczegółami zabezpieczeń, takimi jak kamery CCTV, tryskacze, czujniki, bariery przeciwko pojazdom i inne obiekty, dzięki którym można przetestować środki reagowania.

„Zbadaliśmy i wypracowaliśmy, na przykład, sposób, by przenieść do rzeczywistości wirtualnej kamery bezpieczeństwa ze specjalnymi lampkami kontrolnymi, by użytkownicy mogli się przekonać, które obszary obejmuje zasięg kamery i sprawdzić ślepe punkty" -mówi p. Delpont-Ramat.

Platforma obejmuje centrum kontroli repliki ze zbiorczym widokiem nagrań ze wszystkich kamer bezpieczeństwa, którym można zawiadywać z poziomu oprogramowania.

Projekt VASCO opiera się na wynikach innych projektów, finansowanych z funduszy unijnych – CRIMSON oraz INDIGO, dotyczących gotowości cyfrowej i szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego.

Użytkownicy końcowi z Grecji, Holandii i Szwecji, konsultowani w trakcie projektu VASCO, donosili, że platforma jest skutecznym sposobem wspierania współpracy pomiędzy służbami bezpieczeństwa.

Jakkolwiek pierwotnie platformę przewidziano na potrzeby fazy przygotowawczej reakcji na kryzys, okazało się, że sprawdza się również w wydajnej komunikacji między zespołami reagowania a wymiana informacji jest zrozumiała dla różnych zaangażowanych organizacji.

„Uczestnicy grupy zadaniowej wykazywali znaczne zainteresowanie możliwością otrzymania zdjęć dotkniętych zagrożeniem budynków wraz z danymi wizualnymi o rozpoznanej sytuacji i adnotacjami prosto na smartfona w drodze na miejsce akcji" - mówi p. Delpont-Ramat.

Tematy

Safety

Słowa kluczowe

VASCO, bezpieczeństwo, terroryzm, miasta, plan zagospodarowania przestrzeni miejskiej, oprogramowanie, klęski żywiołowe, rzeczywistość wirtualna
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę