Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

Waternomics — Wynik w skrócie

Project ID: 619660
Źródło dofinansowania: FP7-ICT
Kraj: Irlandia
Dziedzina: Technologie informacyjno-komunikacyjne

Technologia ICT, która zachęca ludzi do oszczędzania wody

Badacze unijni opracowali wspierane przez ICT systemy, które motywują osoby prywatne i organizacje do ograniczenia i zoptymalizowania zużycia wody.
Technologia ICT, która zachęca ludzi do oszczędzania wody
Woda jest cennym zasobem, lecz wcale jej tak nie traktujemy. Nasza infrastruktura, modele biznesowe, wreszcie zachowanie odzwierciedlają tę niekonsekwencję. Szacuje się, że marnujemy aż 40% oczyszczonej wody na terenie Europy. Systemy zarządzania wodą wspomagane przez ICT mogą przynieść przełom w tym scenariuszu, zdaniem naukowców pracujących nad finansowanym ze środków unijnych projektem WATERNOMICS (ICT for Water Resource Management).

„Chcieliśmy zbadać, w jaki sposób można wykorzystać technologię ICT, by podnieść świadomość ludzi, jak pożytkują wodę" - mówi Edward Curry, koordynator projektu i wykładowca informatyki na uniwersytecie National University in Ireland Galway (NUIG) w Galway w Irlandii. „Mieliśmy nadzieję, że technologia informacyjno-komunikacyjna może wpłynąć na zachowanie i zoptymalizować zużycie wody."

Zespół opracował metodologię, zapewniającą systematyczny sposób skompletowania wspieranych przez ICT systemów zarządzania wodą. Opierała się na czujnikach Internetu Rzeczy i wodomierzach, dostarczając nowe usługi informacyjne, dotyczące wody, obejmujące wykrywanie wycieków i awarii, jak również angażujące użytkowników końcowych. Wszystkie komponenty wbudowana w platformę Waternomics, którą można zintegrować z istniejącym systemem lub zastosować w nowych.

Oddanie platformy do testów w domach prywatnych, na lotnisku oraz w placówkach edukacyjnych dało interesujące rezultaty.

Potężne oszczędności

Na mediolańskim lotnisku Linate, z platformy WATERNOMICS korzystano przez 3 miesiące po 9 miesiącach okresu kontrolnego. „Odkryliśmy możliwości znacznych oszczędności wody, w jednym budynku chodziło o 27 tysięcy metrów sześciennych, odpowiednik 37 400 EUR, w przeliczeniu na koszt zakupu i przepompowania wody" - mówi dr Curry. „To jest połączenie wykrycia przecieków oraz zwiększenia świadomości użytkowania." Kierownicy lotniska SEA utrzymali instalację i rozważają montaż kolejnej na pobliskim lotnisku Malpensa.

W drugim badaniu pilotażowym uczestniczyło dziesięć gospodarstw domowych w greckim mieście Thermi. Oprócz zapisu poziomu zużycia, aplikacje dawały uczestnikom możliwość jego porównania z wynikami sąsiadów - ustanowienia takich społecznych punktów odniesienia może być silną motywacją, by zmienić nawyki.

Trzecie badanie pilotażowe polegało na montażu platformy w budynku studiów inżynierskich na uniwersytecie NUIG oraz w budynku szkoły średniej w Galway w Irlandii. Oba budynki były nowo wybudowane i zawierały najnowocześniejszą inteligentną technologię, lecz zespół WATERNOMICS oszacował znaczne marnotrawstwo wody na poziomie ok. 60 tysięcy EUR rocznie. „Gdyby nie platforma, być może nic by nie zrobiono przez lata" - mówi dr Curry - "dopóki nie przeanalizuje się danych i nie zwróci się na nie uwagi kogoś, kto może naprawić sytuację, nic się nie wydarzy."

Każde badanie pilotażowe było adresowane do dwóch grup ludzi: tych, którzy zarządzają instalacją wodną, oraz tych, którzy z niej korzystają. Pokaźna tablica zamontowana w głównym holu budynku dostarczyła studentom kierunków inżynierskich mnóstwa danych technicznych. W szkole konieczne było bardziej interaktywne i zabawowe rozwiązanie.

Różnice w motywacji

Zrozumienie motywacji, napędzających ludzi, było ważnym elementem. „W Thermi rodzice byli zainteresowani rachunkami, gdyż to oni muszą je opłacać. Nastolatki niespecjalnie się nimi interesowały" - mówi dr Curry. Liczy się również więź ludzi z miejscem - pasażerowie mogą jedynie zerkać na tablicę przylotów i wylotów w miarę przemieszczania się po lotnisku, lecz kadra kierownicza ma raczej bardziej osobiste podejście do budynku i jest bardziej zainteresowana sposobem jego utrzymania.

Partnerzy komercyjni projektu WATERNOMICS: R2M, Ultra4 oraz BM-Change, rozważają obecnie, jak wykorzystać platformę w swej ofercie komercyjnej, natomiast partner VTECH rozpoczął przedsięwzięcie typu spin-off, zakładające wykorzystanie technologii WATERNOMICS na platformie Internetu Rzeczy. Uniwersytet NUIG zachował platformę jako element dążenia do zrównoważonego rozwoju a lokalna rada miejska w Irlandii wykazuje zainteresowanie WATERNOMICS w celu zarządzania wodą w budynkach komunalnych.

Słowa kluczowe

WATERNOMICS, system zarządzania wodą wspomagany przez ICT, oszczędność wody, zarządzanie wodą, zmiana zachowania
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę