Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Rekonstrukcja tektoniki płyt

Dzięki rejestrowaniu morskich anomalii magnetycznych w ramach finansowanej przez UE inicjatywy stworzono modele wiekowe służące do obliczania ruchów płyt tektonicznych w przeszłości.
Rekonstrukcja tektoniki płyt
Morskie anomalie magnetyczne są fundamentem, na którym opierają się badania dotyczące tektoniki płyt. Biorąc pod uwagę fakt, iż znamy czas przeszłych procesów odwrócenia kierunku ziemskiego pola magnetycznego, te anomalie można wykorzystać do datowania skorupy oceanicznej, najdalej wysuniętej warstwy oceanicznej części płyty tektonicznej. Na ich podstawie można również dokonać analizy ilościowej ruchów płyt w przeszłości.

W ramach inicjatywy GEOPLATE (Global plate reconstructions during the Cretaceous normal superchron) szczegółowo zbadano charakterystykę magnetyczną skorupy oceanicznej Ziemi na podstawie drobnych anomalii zwanych „małymi wirami magnetycznymi” powstałych w czasie zmian pola geomagnetycznego Ziemi w przeszłości.

Stworzono nowe modele kinematyczne w celu lepszego zrozumienia otwarcia Oceanu Indyjskiego oraz Południowego i Równikowego Oceanu Atlantyckiego. Zespół odkrył, że otwarcie Atlantyckiej Bramy Równikowej między Ameryką Południową a Afryką nastąpiło 10–15 milionów lat wcześniej niż do tej pory sądzono. Wyniki te rzuciły także nowe światło na temat wędrówki kontynentów i umożliwiły wyjaśnienie obserwacji geobiologicznych z Afryki i Ameryki Południowej.

Ponadto rezultaty projektu stanowiły podstawę nowego badania, którego celem była analiza ilościowa wpływu sedymentacji na właściwości termiczne i magnetyczne skorupy oceanicznej. Wykazały one, że część skorupy jest podgrzewana w stopniu umożliwiającym usunięcie większości magnetyzacji, co wpływa na około 10% oceanicznej skorupy ziemskiej.

Naukowcy badali także skorupę oceaniczną z okresu kredy na wschodnim wybrzeżu Morza Śródziemnego, zbierając nowe dane magnetyczne podczas czterech rejsów badawczych. Wyniki wykazały pierwsze bezpośrednie dowody na istnienie skorupy oceanicznej w tej części świata. Skorupa okazała się dużo starsza niż przewidywano, co czyni ją najstarszą skorupą oceaniczną na Ziemi wciąż znajdującą się w oryginalnej lokalizacji.

To ekscytujące odkrycie zostało opublikowane w czołowych czasopismach naukowych, a także na całym świecie za pośrednictwem mainstreamowych mediów. Odkrycie dostarcza nowych informacji na temat powstawania superkontynentu Pangea, a także zagrożenia geodynamicznego i sejsmicznego na wschodnim wybrzeżu Morza Śródziemnego.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences

Słowa kluczowe

Morskie anomalie magnetyczne, pole geomagnetyczne, GEOPLATE, skorupa oceaniczna, Atlantycka Brama Równikowa
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę