Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Coraz łatwiejsze przekształcanie ligniny w paliwo i związki chemiczne

Lignina może być surowcem odnawialnym wykorzystywanym do produkcji paliw i substancji chemicznych bez konieczności zastosowania paliw kopalnych. Naukowcy opracowali nowy reaktor laboratoryjny, który znacznie ułatwia przekształcanie ligniny w produkty zapewniające wartość dodaną.
Coraz łatwiejsze przekształcanie ligniny w paliwo i związki chemiczne
Lignina jest drugim najczęściej występującym naturalnym polimerem na świecie, ale pierwszym składającym się z aromatycznych jednostek monomerowych. Może stanowić odnawialne źródło cennych związków fenolowych, jeśli zostanie przekształcona w mniejsze jednostki molekularne.

Lignina stanowi potencjalną alternatywę biologiczną dla kilku procesów petrochemicznych. Ostatnio skomercjalizowano nowe procesy wytwarzania ligniny o wysokiej czystości, a w najbliższych latach przewiduje się dużą dostępność tego biomateriału, który może być wykorzystywany przez przyszłe biorafinerie. Przemiana w wodzie w stanie okołokrytyczym lub nadkrytycznym jest jednym z najbardziej obiecujących procesów depolimeryzacji i przekształcania ligniny w paliwo i związki chemiczne.

W ramach finansowanej przez UE inicjatywy CRACKING OF LIGNIN opracowano nowy reaktor laboratoryjny do przekształcania ligniny w biopaliwo i substancje chemiczne działające w wodzie o wysokiej temperaturze i ciśnieniu (konwersja hydrotermiczna w wodzie w stanie okołokrytycznym) oraz związaną z tym reaktorem procedurę działania. Nowy reaktor umożliwia uzyskanie dokładniejszych wyników niż dostępne obecnie alternatywne urządzenia.

W przeciwieństwie do zwykłych reaktorów laboratoryjnych do konwersji hydrotermicznej biomasy nowy reaktor umożliwia bezpośrednie wtryskiwanie biomasy do komory reakcyjnej w wysokiej temperaturze i pod wysokim ciśnieniem. Ponadto pozwala na precyzyjne regulowanie ciśnienia i możliwość wycofania i szybkiego wygaszania produktów. Funkcje te umożliwiają przeprowadzanie reakcji biomasy przy wymaganej wysokiej temperaturze i wysokim ciśnieniu w dokładnie określonym przedziale czasu.

Opracowano procedurę efektywnego wykorzystania nowego sprzętu stworzonego w ramach projektu CRACKING OF LIGNIN. Działania zespołu projektowego przyniosły rezultaty znacznie bardziej wiarygodne niż te, które zazwyczaj uzyskiwane są za pomocą powszechnie dostępnych na rynku reaktorów typu „pod klucz”. Nowy reaktor umożliwi generowanie dokładnych danych eksperymentalnych dotyczących hydrotermicznej konwersji ligniny w wodzie w stanie okołokrytycznym i skrócenie czasu dopracowywania tej ciekawej technologii na poziomie przemysłowym.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences

Słowa kluczowe

Lignina, paliwo, depolimeryzacja ligniny, CRACKING OF LIGNIN, woda w stanie okołokrytycznym
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę